SAS | The Power to Know

Vill du ta del av information inför regelverket som träder i kraft 1 januari 2015?


Finansinspektionen, SAS Institute och Oliver Wyman välkomnar dig till ett frukostseminarium om insamling, aggregering och rapportering av risker


Bakgrunden till detta seminarium är Finansinspektionens föreskrifter 2014:1:

”Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut” som under kapitel 2, Paragraf 7, behandlar hur risker ska sammanställas och rapporteras. Regelverket träder i kraft 1 januari 2015, och ställer bland annat krav på att flexibla IT-system ska vara på plats.

Under seminariet kommer Christer Furustedt från Finansinspektionen att närmare beskriva bakgrunden till regelverket.

SAS kommer att beskriva hur en flexibel systemmiljö kan sättas upp för att möta Baselkommitténs principer för riskaggregering och rapportering (BCBS 239) samt hur dessa principer hänger samman med FI:s föreskrifter.

Carl Raning från Oliver Wyman kommer att berätta om hur detta påverkar organisationen och erfarenheter från riskaggregering-och riskrapporteringsprojekt.

Se programmet

Varmt välkommen med din anmälan

När:
Fredagen den 14 november

Tid:
08:00-08:30 frukost
08:30-10:20 seminarium

Var:
SAS Institute, Stora Frösunda, Solna

Pris:
Seminariet är kostnadsfritt

Kontakt

Gisela Östlund
gisela.ostlund@sas.com

This event is no longer available for registration.

 
*
*
*
*
 
*