Knivskarp styrning ger miljonbesparingar på Lantmännen Unibake

Synliga prestandamätningar, säker prognostisering och stram planering är tre mycket viktiga ingredienser i driften av Lantmännen Unibakes enorma brödproduktion i Danmark. Kunskapsdelning och målinriktad styrning med nyckeltal minimerar andelen svinn och materialkostnader och skapar miljonbesparingar i resultatet.

Vi har reducerat svinnet i produktionen av bröd och kakor med 3 % under de senaste två åren, och samtidigt har effektiviteten i produktionen ökat med 3 %.

Peder Eeg Knudsen
Planeringschef vid Lantmännen Unibake

Krispiga småfranska till morgonkaffet, varma painriche till soppan och fullkornsbröd för den hälsosamma smörgåsen – de flesta danskar har satt tänderna i de välsmakande brödprodukterna från Hatting, Schulstad och Påskebrød. Dessa välkända namn finns idag, tillsammans med en rad andra starka brödmärken, samlade under namnet Lantmännen Unibake, som är en av Europas största brödproducenter. Lantmännen Unibake är inte bara bagarmästare, bolaget är även en mästare på att omsätta nyckeltal till hårdvaluta. Landets största bageri har satt ett effektivt stopp för kraftigt ökande materialkostnader till följd av svinn och osålda produkter, vilket ger ett årligt resultat på åtskilliga miljoner kronor i form av sänkta omkostnader – enbart genom att aktivt använda nyckeltal och kunskapsdelning inom hela organisationen.

SAS Institute har levererat den centrala motorn som samlar in och analyserar rådata från hela leveranskedjan och omsätter dem till användbara nyckeltal, vilka används för prestandamätningar, prognostisering och planering.

"Vi har reducerat svinnet i produktionen av bröd och kakor med 3 % under de senaste två åren, och samtidigt har effektiviteten i produktionen ökat med 3 %. Båda delarna ger direkta resultat. För två år sedan följde vi endast upp de finansiella nyckeltalen, men idag är det huvudsakligen KPI:er som styr leveranskedjan, det vill säga produktionseffektivitet, svinn, lagernivå och leveransförmåga, säger planeringschef Peder Eeg Knudsen vid Lantmännen Unibake.

- Utöver att optimera våra egen verksamhet ger nyckeltalen även en etisk dimension. I en tid med global livsmedelsbrist ser vi det som en viktig uppgift att reducera överproduktion och svinn i så stor grad som möjligt. Och i det sambandet är målsiffrorna också en avgörande faktor.

Konsten att göra prognoser

- Utmaningen är att hitta ett stabilt, konsekvent flöde, där orderingång, lager, medarbetarresurser och produktionskapacitet ingår i en högre enhet. SAS®-verktygen ger oss såväl den överblick som de styrningsverktyg som är nödvändiga för att kunna göra en knivskarp planering i förhållande till alla faktorerna i leveranskedjan, säger Peder Eeg Knudsen.

All planering styrs efter vad kunderna köper, och därför är det avgörande att kunna förutsäga den förväntade försäljningen så noga som möjligt. Semester, helgdagar, säsongssvängningar och försäljningskampanjer är element som har kraftigt inflytande på orderingången, så ju duktigare Lantmännen Unibake är på att ta hänsyn till dessa i produktionsplaneringen, desto mer optimalt kan samtliga processer tillrättaläggas. Under julen är det till exempel en utmaning att få den ökande försäljningen att gå ihop med den reducerade kapaciteten till följd av helgdagarna. Här går SAS®-systemet in med grundläggande data för prognostisering och simulering baserad på historiska data.

- SAS® snokar i alla relevanta system ända från ERP till säljarnas kampanjsystem. Om en kampanj ska köras på en frukostprodukt i en detaljhandelskedja så hämtar SAS automatiskt data om påsar, priser, kampanjens längd o.s.v. i kampanjsystemet och lägger in det i prognostiseringssystemet, så att vi tar med det förväntade ökade behovet i såväl produktions-, bemannings- som lagerplanering. Övningen handlar i grund och botten om att vara så exakt som möjligt, säger Peder Eeg Knudsen och ger ett exempel på företagets lagerstrategi:
- Vi har ökat fokus på lageroptimering och styr mellan 2 ½ och 3 veckors lager. Kommer vi längre ner så gör det ont.

Då går det ut över vår leveransförmåga och därmed vår produktionsförmåga, eftersom vi riskerar att behöva köra små serier för att möta efterfrågan. Därför är det så viktigt att alla svängningar i förhållande till normalkapaciteten finns med i vår prognostisering.

Den geniala förbrännaren

Lantmännen Unibake arbetar med två varukategorier – lagervaror och beställningsvaror. Lagervarorna expedieras löpande medan beställningsvarorna vanligtvis kommer från exportländerna och expedieras var sjätte vecka. Det är en mycket förutsägbar process som har byggts upp kring historik och genomsnitt, och som hanteras i ett helautomatiskt flöde från ordersystem via SAS till planeringssystem. Men det händer att de utländska systerbolagen också beställer lagervaror och därmed skapar obalans i leveranskedja och historik. Därför har Lantmännen Unibake implementerat en förbrännare i SAS®-systemet.

-Förbrännaren är genial. Den ser till att oförutsedda order hanteras separat i orderflödet, men ingår i den totala prognosen. Det är en helt automatiserad process som motverkar att lagret blir tomt och ser till att vi säljer slut. Dessutom ser den till att de oförutsedda orderna dras ut från historiken, så att planeringsfunktionen inte börjar räkna med ett felaktigt genomsnitt efteråt.

Förbrännaren är det senaste tillägget till Lantmännen Unibakes SAS®-lösning och den är med överallt där sakerna inte följer den normala gången. Förbrännaren gör det möjligt att optimera processerna runt de återkommande, rutinmässiga aktiviteterna och de oförutsedda händelserna. Det ger, enligt Peder Eeg Knudsen, ett smidigare flöde och eliminerar överraskningarna, vilket är A och O när effektiviteten ska öka och omkostnaderna minska.
-Nästa steg är ett business case med SAS Institute, där vi kommer att koppla samman parametrar som bemanningsschema, leveransgrad, lagernivå och prognostisering i en simuleringsmodell. Det kommer att ge oss möjlighet att förutsäga vad det kostar att till exempel öka leveransgraden med 1 %. Det är ett case som vi förväntar oss mycket av, säger Peder Eeg Knudsen.

Lantmännen Unibake

Affärsproblem:

Kraftigt ökande materialkostnader kombinerat med utmaningar i order- och lagerflöde

Lösning:

Bearbeta nyckeltal som produktionseffektivitet, svinn, leveransförmåga, frånvaro och övertid automatiskt via bolagets intranät

Fördelar:

Databaserad prestandamätning, prognostisering och planering säkrar stora kostnadsbesparingar och ser till att lagret aldrig blir tomt

Bransch:

Lantmännen Unibake är en av Europas största producenter av frusna bageriprodukter och Skandinaviens största producent av färskbröd. Bolaget omsätter ca 6,5 miljarder kronor och har nästan 5 000 medarbetare fördelat på 30 bagerier i 19 länder. Bland bolagets varumärken finns Hatting, Schulstad, Påskebröd och Pastridor. Frysbagerierna i Danmark producerar bröd och kakor i 20 produktgrupper fördelat på ca 700 artiklar och sysselsätter knappt 800 medarbetare.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.