Andra AP-fonden balanserar risk och avkastning med avancerad analys

Våra pensionspengar är i goda händer. Med grundlig analys, modellering, simulering och optimering ger Tomas Morsing, Andra AP-fondens chef för kvantitativ analys, fondens strateger och förvaltare det beslutsunderlag de behöver för att förränta pensionspengarna optimalt.

Andra AP-fonden förvaltar 160 miljarder kronor och har världens mest krävande kunder - de framtida svenska pensionärerna. Att slarva bort pensionskapitalet i Internet-bubblor låter sig inte göras, men man får ju inte heller vara för försiktig - kapitalet ska ju växa.

När Tomas Morsing kom till Andra AP-fonden för två år sedan hade han arbetat med analys av läkemedelsprojekt i tidigare forskningsfaser på Astra-Zeneca i 12 år och tillförde därmed fonden bred och djup kompetens om analys och modellering.

Tidigare jobbade många i Excel vilket helt enkelt inte räcker till för de studier vi behöver göra. Men många är vana vid att jobba i Excel, och om man vill så kan man då komma åt en del av analyskraften i SAS Enterprise BI Server genom att stored procedures kan köras likt makron i Excel eller från webbapplikationer. Därmed är det enkelt att distribuera beslutsstöd, utan att användarna egentligen behöver känna till särskilt mycket om tekniken som ligger bakom

Tomas Morsing
Analytiker

"Vårt uppdrag är att jobba med fyra olika områden som delvis hör ihop. För det första ska jag försöka beskriva "hur den stora bilden" ser ut, alltså hur fondens strategiska portfölj ska se ut. Det innebär att vi ska försöka hitta en optimal mix av aktier och räntor och andra finansiella instrument som ska ge en god, stabil och säker avkastning."

Att veta var risk lönar sig

Det andra stora området som Morsing ansvarar för handlar om riskbudgetering. Eftersom man är en aktiv förvaltare så vill man veta inom vilka områden det lönar sig bäst med aktiv förvaltning. "Vi bestämmer helt enkelt vilken risknivå vi vill ha på olika områden. Vi vill veta var det lönar sig bäst att ta litet större risk."

De två sista områdena som Morsing arbetar med handlar om att identifiera bra prestationer, på två olika plan.

"Dels handlar det om att via matematiska modeller identifiera vilka enskilda aktier vi ska ha i de portföljer vi förvaltar själva. Och dels vill vi följa upp och koordinera de externa förvaltare som vi lagt ut en del portföljer på. Sköter de sig? Får vi den avkastning vi vill ha, med de risker vi är beredda att ta?"

Riktlinjer för fondförvaltarna
Idag är de analyser och modeller som Morsing och hans lilla gäng (4 personer) leverererar en mycket viktig del i Andra AP-fondens arbete. Analyserna utgör underlag för fondförvaltarna och anger vilka riskavvikelser de får göra i den aktiva riskförvaltningen.

I praktiken

Sammanlagt är det cirka 20 personer på Andra AP-fonden som använder Morsings grupps analyser och modeller. Man använder ett system som heter SAS Enterprise BI Server och som bland annat har fördelen att analys, modeller och simuleringar enkelt kan distribueras till andra. Enligt Morsing har övergången till mer avancerad analys avsevärt stärkt fondens prestanda: "Tidigare jobbade många i Excel vilket helt enkelt inte räcker till för de studier vi behöver göra. Men många är vana vid att jobba i Excel, och om man vill så kan man då komma åt en del av analyskraften i SAS Enterprise BI Server genom att stored procedures kan köras likt makron i Excel eller från webbapplikationer. Därmed är det enkelt att distribuera beslutsstöd, utan att användarna egentligen behöver känna till särskilt mycket om tekniken som ligger bakom."
 

Kvantitativ förvaltning med hjälp av Enterprise Guide

Walter Levy är kvantitativ analytiker på Andra AP-fonden. Kvantitativ förvaltning skiljer sig från den vanliga fundamentala förvaltningen genom att man inte djupanalyserar enskilda företag ett och ett. Man vill komma bort från den subjektivitet som fundamental analys lätt drabbas av, och istället bygga en matematisk modell där de i modellen ingående bolagen rankas efter en samling attribut. Attributen tar vidare olika vikt i en optimeringsprocess, som konkret ger svar på vilka aktier som ska köpas, behållas eller säljas.

Det som beskrivs ovan är kvantitativ förvaltning när man har ett aktivt mandat. Man kan också ha ett passivt mandat, vilket typiskt innebär att portföljen ska avvika från ett givet index så litet som möjligt. Här är det mest transaktionskostnader som kan påverka resultatet. Med ett aktivt mandat vägs många fler faktorer in.

"De attribut vi använder ges en sorts rankning i modellen, som sedan också bland annat tar hänsyn till transaktionskostnader och riskmodeller!, säger Walter Levy. "Därmed maximerar vi den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till transaktionskostnader".

Andra AP-fonden började med kvantitativ förvaltning i oktober 2004. Man har ett år senare tre portföljer på sammanlagt cirka 17 miljarder kronor som förvaltas på detta sätt. Det är en portfölj med nordamerikanska bolag, en svensk och en Stilla Havs-portfölj (exklusive Japan). Resultatet av förvaltningen efter ett år är positivt, man har klart slagit jämförbara index, konstaterar Walter Levy.

"Det finns två saker som är viktiga att förstå med den här sortens analys. Dels att den här modellen inte innehåller någon "subjektiv" analys. Och dels att vi använder modellen för att testa hypoteser mot historiskt data. Vi använder alltså modellen för att titta framåt och få indikationer om vilka aktier som är under- eller övervärderade, vi letar inte efter historiska trender."

Walter Levy och hans kollegor använder ett modelleringsverktyg från SAS Institute som heter Enterprise Guide. All modellering, analys och rapportering görs i samma verktyg, som enligt Walter Levy har många fördelar. "Det är robust och skalbart och har mycket bra säkerhet - om optimeringen inte konvergerar får man inte ett tokigt resultat utan ett korrekt felmeddelande i loggen, som gör att man kan se vad som hänt."

Analytikerna är också imponerade över systemets analyskraft

"Det finns standardfunktioner i Enterprise Guide som är så avancerade att jag känner till nischbolag inom riskanalys som säljer den typen av funktionalitet separat, och de tar bra betalt för den också. Tack vare att Enterprise Guide har så mycket bra grafikmöjligheter kan jag också mycket enkelt ta fram rapporter och beslutsunderlag som vår aktiechef kan agera på. Vårt uppdrag att maximera avkastningen genom professionell förvaltning i balans med rätt risknivå. Jag tycker att vi lyckas rätt bra med det, bland annat tack vare de analysmöjligheter vi nu har."

"Andra AP-fondens uppdrag är att maximera avkastningen genom professionell förvaltning i balans med rätt risknivå. Jag tycker att vi lyckas rätt bra med det, bland annat tack vare de analysmöjligheter vår organisation nu fått."

Fakta AP-fonderna

Första till och med Fjärde AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionskapital på ett mer traditionellt sätt. Sjätte AP-fonden ska utveckla nya företag genom att erbjuda riskkapital till goda idéer. Sjunde AP-fonden förvaltar de pensionsmedel som svenska folket själva kan bestämma förvaltningen av, de så kallade PPM-pensionerna. Det finns ingen Femte AP-fond.
http://www.ap2.se/

Andra AP-fonden

Affärsproblem:

Andra AP-fondens uppdrag är att maximera avkastningen genom professionell förvaltning i balans med rätt risknivå

Lösning:

SAS Enterprise BI Server & Enterprise Guide.

Resultat:

Tidigare jobbade många i Excel vilket helt enkelt inte räcker till för de studier vi behöver göra. Men många är vana vid att jobba i Excel, och om man vill så kan man då komma åt en del av analyskraften i SAS Enterprise BI Server genom att stored procedures kan köras likt makron i Excel eller från webbapplikationer. Därmed är det enkelt att distribuera beslutsstöd, utan att användarna egentligen behöver känna till särskilt mycket om tekniken som ligger bakom

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.