A-lehdet navigoi median murroksessa SAS® Visual Analyticsin ja SAS® Marketing Automationin avulla

Suomalainen mediatalo A-lehdet on vuonna 1933 perustettu yhtiö, johon kuuluvat A-lehdet Oy, sisältömarkkinointiin erikoistunut A-lehdet Dialogi Oy, verkkokauppa Finnish Design Shop Oy sekä terveyden verkkopalveluihin keskittyvä Oma Terveys Oy. Pysyäkseen ajan hermolla digitaalisen murroksen suuresti muokkaamilla markkinoilla, A-lehdet hyödyntää asiakastietoja laaja-alaisen ymmärryksen hankkimiseksi ja varmistaa, että asiakkaat saavat henkilökohtaisia tarjouksia sekä palveluita juuri oikeaan aikaan.

”Visual Analyticsin avulla on mahdollista saada entistä laaja-alaisempi kuva erilaisten kampanjoiden ja muiden toimenpiteiden tehosta sekä lisätä ymmärrystä, miten kampanjaan reagoineet kohderyhmät poikkeavat mahdollisesti muusta väestöstä.”  

Jaakko Lempinen
Head of Customer Insights and Analytics A-Lehdet Oy

Jaakko Lempinen on johtavan suomalaisen mediatalon A-lehtien asiakasymmärrys- ja analytiikkaosaston johtaja. Mediatalo julkaisee mm. yleisaikakauslehtiä kuten Apu, sekä asumiseen, autoiluun, leivontaan ja lifestyleen keskittyviä aikakausilehtiä. Aikana, jolloin tarjolla on yhä enemmän myös maksuttomia monimediapalveluita, on mediayritysten tärkeää olla hereillä pysyäkseen lukijoilleen relevanttina, merkityksellisenä sekä houkuttelevana.

”Toimimme markkinoilla, jossa kilpaillaan ihmisten ajasta. Meidän on oltava hyviä osoittamaan, miksi ihmisten kannattaa viettää aikaa juuri meidän sisältöjen parissa. Lisäksi työskentelemme erittäin nopealiikkeisessä liiketoimintaympäristössä, jonka johdosta perinteiset menetelmät analysoida markkinasegmenttejä, fokusryhmiä jne. eivät enää toimi niin hyvin. Nykyään meidän on kerättävä tietoja asiakkaidemme toiminnasta ja välitettävä ne reaaliajassa myyntitiimeillemme,” Jaakko Lempinen sanoo.

Uusien potentiaalisten asiakkaiden löytämiseksi sekä olemassa olevien asiakkaiden pitämiseksi tyytyväisenä, A-lehdet käyttää SAS® Marketing Automation -työkaluja kampanjoiden toteutukseen liittyvien prosessien sekä asiakasohjelmien rakentamiseen. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että oikeat kohderyhmät kohdataan oikeaan aikaan oikeassa kanavassa ja paluudata käsitellään siten, että sen jatkohyödyntäminen ja raportointi on kaikkein tehokkainta ja asiakkaan huomioon ottavaa.

Kampanjatuloksien visualisointi auttaa tulevien kampanjoiden suunnittelussa
SAS® Visual Analytics -työkalut auttavat myyntitiimejä ymmärtämään entistä paremmin, kuinka olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat käyttäytyvät eri kanavissa sekä miten he reagoivat eri kampanjatoimenpiteisiin.

”Tämä on tärkeää, sillä kampanjoita suunniteltaessa, niiden pohjatiedot perustuvat monesti suoraan vastaavien aikaisempien kampanjoiden tuloksiin. Visual Analyticsin avulla on mahdollista saada entistä laaja-alaisempi kuva erilaisten kampanjoiden ja muiden toimenpiteiden tehosta sekä lisätä ymmärrystä, miten kampanjaan reagoineet kohderyhmät poikkeavat mahdollisesti muusta väestöstä. Lisäksi saadaan myös paljon tärkeää tietoa tulevien kampanjatoimenpiteiden tavoitteiden asettelussa”, Jaakko Lempinen sanoo.

Analytiikkatyökalujen jalkauttaminen myyntitiimeille
Jaakko Lempinen on tietoinen, että asiakastietojen käyttö toiminnan suunnittelussa on tyypillisesti ajateltu erillisen Analytiikka-toiminnon tehtäväksi. A-lehdissä tätä mallia on pyritty rikkomaan sijoittamalla osa SAS Marketing Automation -työkaluelementtien käyttäjistä suoraan myyntitiimeihin - samalla yhdistäen myös SAS Visual Analytics -työkalunkäyttöä arkiseen tekemiseen. A-lehdissä tehdäänkin ahkerasti töitä, jotta varmistetaan että yhä useampi analytiikkaosastojen ulkopuolinen käyttäjä alkaa käyttää työkaluja päivittäin.

”Seuraava tavoitteemme on, että yhä useampi A-lehtien työntekijä saa riittävät taidot kaikkien Visual Analyticsin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tämä on jo herättänyt organisaation sisällä paljon mielenkiintoa, koska työntekijät voivat ensimmäistä kertaa nähdä reaaliajassa hyvin paljon uutta ja käyttökelpoista asiakastietoa. Kun kaikki näkevät yhden ja saman version totuudesta, päätöksenteko nopeutuu,” Jaakko Lempinen korostaa.

Tulevat tavoitteet: ulkoisten tietojen integrointi ja ennakoivan analytiikan käytön lisääminen
Jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla A-lehtien on koko ajan tarkasteltava nykyisiä ja tulevia liiketoimintastrategioita. A-lehdet on monipuolistanut tarjontaansa myös perinteisen lehtiliiketoiminnan ulkopuolelle olemalla mukana voimakkaasti kasvavassa suomalaiseen designiin erikoistuneessa verkkokaupassa, Finnish Design Shopissa. Tämän lisäksi A-lehdet hallinnoi noin 20 erilaista verkkopalvelua, joiden avulla tavoitetaan joka viikko yli 30% suomalaisista internetkäyttäjistä.

Jaakko Lempinen mainitsee tulevaksi tavoitteeksi mm. verkkopalveluista, verkkokaupasta, sosiaalisesta mediasta, Googlesta ja muista lähteistä saatavan ulkoisen tiedon käytön lisäämisen integroidusti A-lehtien omien asiakastietojen kanssa. Samalla SAS-työkalujen ennakoivien mahdollisuuksien hyödyntäminen auttaa A-lehtiä rakentamaan uusia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat olemassa olevista tiedoista jalostettuun prediktiiviseen analytiikkaan – tämän avulla voidaan tuoda esiin piileviä trendejä, rakentaa ilmiöitä sekä vastata kuluttajien vaatimuksiin.

”Suurin haasteemme tällä hetkellä on datan elinvoimaisuuden parantaminen sekä kyvykkyyden lisääminen siten, että voimme tehdä asiakaskohtaamisistamme entistä laadukkaampia erilaisten prediktiivisten mallien avulla” Jaakko Lempinen päättää.

SAS® Visual Analytics - Visual data exploration at its best Try it or Buy it

Tietoja A-lehdistä

A-lehdet Oy on suomalainen mediayritys, joka julkaisee aikakauslehtiä ja luo mediabrändejä. A-lehdet Oy:n tarina alkoi, kun Lyytikäisten perhe perusti Apu-lehden Helsingissä vuonna 1933. Nykyään A-lehdet on lähes 500 työntekijällään yksi Suomen suurimmista mediataloista. Yritys on yhä saman perheen omistuksessa, nyt kolmannessa sukupolvessa. Koko konsernin liikevaihto oli 107 miljoonaa euroa vuonna 2014.

A-lehtien tuotteet käsittelevät kaikkia elämän osia aina kodin kunnostamisesta ja sisustamisesta ruoanlaittoon, vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja elämänlaadun parantamiseen. Aikakauslehtien tarinat käsittelevät nykypäivän maailmaa, sen tapahtumia ja ihmisiä.

Finnish Design Shop, joka tarjoaa suomalaista ja skandinavialaista muotoilua, yhdistyi yritysostolla A-lehdet-konserniin tammikuussa 2014.

A-lehtien julkaisuja ovat Apu, ApuKrypto, ApuRistikot, Avotakka, Demi, Eeva, Image, Kauneus & Terveys, Kotivinkki, Lily.fi, Maku, Meidän Mökki, Meidän talo, Mondo, Trendi Tuulilasi, Urheilulehti, Unelmien Talo&Koti, Viherpiha ja Voi Hyvin. Katso lisää

A-lehdet-logo

Haaste

A-lehtien on pysyttävä ajan hermolla digitaalisen murroksen muokkaamilla markkinoilla. Yhtiö toimii erittäin nopealiikkeisessä liiketoimintaympäristössä eikä perinteinen menetelmä analysoida markkinasegmenttejä fokusryhmien jne. perusteella enää toimi. Heidän on voitava nopeasti kerätä tietoja asiakkaidensa toimiin perustuen ja esiteltävä tiedot myyntitiimeilleen.

Ratkaisu

SAS® Marketing Automation
SAS® Visual Analytics

Hyödyt

Kun kaikki näkevät yhden ja saman version totuudesta, päätöksenteko nopeutuu ja täsmentyy. Työkalujen ennakoivien ominaisuuksien hyödyntämien auttaa A-lehtiä rakentamaan uusia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat olemassa olevista tiedoista arvioitavissa oleviin trendeihin.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.