SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Designing the Infrastructure for Credit Risk Model Development

About this paper

As more organizations globally realize the value of analytics and credit scoring, there’s growing interest in setting up analytics and modeling disciplines in-house. But to realize expected value, your organization needs a comprehensive plan and long-term vision for analytics and modeling. This paper explores the most common problems organizations face when setting up infrastructure for analytics – and credit risk modeling specifically – and suggests ways to increase productivity and reduce problems through better planning and design. The discussion focuses on building, using and monitoring predictive models, including scorecards. 

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Máte SAS profil? Formulár sa automaticky vyplní, ak sa prihlásite do SAS profilu Prihlásiť

*
*
*
*
 
*
*
 
  Rád by som dostával príležitostné e-maily od spoločnosti SAS Institute Inc., resp. jej regionálnej pobočky o novinkách v oblasti produktov, akcií, voľne dostupných dokumentov, tzv. white paperov, špeciálnych ponukách na školenia a publikácie, atď. Všetky osobné údaje budú spracúvané výlučne v medziach Vyhlásenia SAS-u a použiteľných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 
 

Back to Top