SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Enrich Your Data With Location Analytics

About this paper

Location is more than a point on a map. It is a pathway to growth and better service. Matching up location information with big and little data can revolutionize business practices.

This e-book discusses the future of location analytics, highlights the SAS vision for enhancing business intelligence with location analytics, and shares examples of companies that have correlated location analytics with decision making to transform their businesses. Learn about some of the challenges that you need to keep in mind, such as security and privacy concerns, as well as strategies for implementing the use of location analytics.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Máte SAS profil? Formulár sa automaticky vyplní, ak sa prihlásite do SAS profilu Prihlásiť

*
*
*
*
 
*
*
 
  Rád by som dostával príležitostné e-maily od spoločnosti SAS Institute Inc., resp. jej regionálnej pobočky o novinkách v oblasti produktov, akcií, voľne dostupných dokumentov, tzv. white paperov, špeciálnych ponukách na školenia a publikácie, atď. Všetky osobné údaje budú spracúvané výlučne v medziach Vyhlásenia SAS-u a použiteľných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 
 

Back to Top