SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
E-book

Doing good with government data

Improving health, protecting the vulnerable, preventing fraud – and more

About this e-book

From child welfare and public health to combating prescription abuse and improving education, analytics is improving government programs around the world.

The articles in this e-book touch on several areas where analytics is making, or could make, a significant impact in the way governments operate. We’ve pulled together some of our favorite best practices that showcase the role analytics plays in better decision making.

 

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Máte SAS profil? Formulár sa automaticky vyplní, ak sa prihlásite do SAS profilu Prihlásiť

*
*
*
*
 
*
*
 
  Rád by som dostával príležitostné e-maily od spoločnosti SAS Institute Inc., resp. jej regionálnej pobočky o novinkách v oblasti produktov, akcií, voľne dostupných dokumentov, tzv. white paperov, špeciálnych ponukách na školenia a publikácie, atď. Všetky osobné údaje budú spracúvané výlučne v medziach Vyhlásenia SAS-u a použiteľných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 
 

Back to Top