SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Using Big Data to Enable the Omnichannel Retail Experience

About this paper

As trends in consumer buying patterns continue to evolve, retailers need solutions that can derive deep data analytic insights to provide a more sophisticated, centralized view of their customers’ preferences and buying journeys.

Read this paper to learn about the joint omnichannel retail analytics solution from SAS, Intel and Hortonworks. Find out how to manage the massive information created from customer data points across multiple channels and become more aware of, and more responsive to, your customers.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Máte SAS profil? Formulár sa automaticky vyplní, ak sa prihlásite do SAS profilu Prihlásiť

*
*
*
*
 
*
*
 
  Rád by som dostával príležitostné e-maily od spoločnosti SAS Institute Inc., resp. jej regionálnej pobočky o novinkách v oblasti produktov, akcií, voľne dostupných dokumentov, tzv. white paperov, špeciálnych ponukách na školenia a publikácie, atď. Všetky osobné údaje budú spracúvané výlučne v medziach Vyhlásenia SAS-u a použiteľných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 
 

Back to Top