SAS | The Power to Know
Man using laptop
Hodnotenie školenia

SAS školenie

Dotazník
Chceme aby naše školenia boli kvalitné a boli prínosom pre našich klientov

Pomôžte nám v tom, prosíme a vyplňte tento dotazník.

 
 
*
*
*
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 Rozhodne súhlasím
 Súhlasím
 Čiastočne
 Nesúhlasím
 Rozhodne nesúhlasím
 
 
 
 
 

Back to Top