So SAS-om do Milána
na #AnalyticsX

Študentská súťaž

VÍŤAZI SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU PRÁCU ZA ROK 2017

step one orange icon

Prvé miesto: Daniel Gábris (diplomová práca)

APLIKÁCIA METÓD HĹBKOVEJ ANALÝZY ÚDAJOV NA MAXIMALIZÁCIU ZISKOVOSTI RETENČNEJ KAMPANE V BANKOVOM SEKTORE

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Univerzita Komenského, Fakulta managementu

Step two orange icon

Druhé miesto: Andrea Vojtková (diplomová práca)

ANALÝZA PRACOVNEJ INTENZITY SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ NA ZÁKLADE DATABÁZY EU-SILC 2015 

Vedúci záverečnej práce: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Ekonomická Univerzita, Fakulta hospodárskej informatiky

step 3 orange icon

Tretie miesto: Veronika Pálová (diplomová práca)

POROVNANIE A VÝVOJ INDIKÁTOROV DEMOGRAFIE PODNIKOV NA SLOVENSKU A V EÚ

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Ekonomická Univerzita, Fakulta hospodárskej informatiky

Special Prize Menzione Speciale University Challenge

BONUSOVÁ CENA: Radka Sabová Straková (dizertačná práca)

NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania

Special Prize Menzione Speciale University Challenge

Najlepšia semestrálka: Veronika Skrinská (semestrálna práca)

PRÁCA V PROSTREDÍ SYSTÉMU SAS ENTERPRISE GUIDE

Vedúca záverečnej práce: RNDr. Erika Liptáková, PhD.

Technická univerzita, Ekonomická fakulta
 

 

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje 8. ročník súťaže o najlepšiu prácu s použitím softvéru SAS

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou, ročníkovou či ŠVOČ prácou, ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2017.

Autori najlepších prác podľa poradia získavajú:

step one orange icon


Účasť na európskej konferencii
Analytics Experience 2018v Miláne,
22. - 24. 10. 2018

Step two orange icon


Finančnú odmenu vo výške 200 EUR

step 3 orange icon


Dron v hodnote 100 EUR

BONUSOVÁ CENA: Obed s výkonným riaditeľom SAS Slovakia
 

Pedagógovia, pozor!

Ak vyhrá práca Vášho študenta, poletíte do Milána s ním.

Každá prihlásená práca bude odmenená odbornou literatúrou (SAS Publishing) podľa vlastného výberu. 

Analytics Experience

Hodnotenie študentských prác vykoná tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe nasledujúcich kritérií:

  • možnosť praktického využitia výsledkov práce,
  • správna aplikácia metód SAS pre riešenia daného problému a objem aplikovaných postupov SAS,
  • inovatívne využitie nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

Výsledky budú uverejnené na našej stránke www.sas.com/slovakia/academic a autori ocenených prác budú kontaktovaní aj prostredníctvom e-mailu.

Back to Top