Zaži Amsterdam so SAS-om

Študentská súťaž


VÍŤAZI SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU PRÁCU ZA ROK 2016

step one orange icon

Ing. Ondrej Dúžik, PhD.
absolvent Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

VIACROZMERNÉ VŠEOBECNÉ LINEÁRNE MODELY A ICH VYUŽITIE PRI ANALÝZE CHUDOBY A SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA (Dizertačná práca)

Vedúci záverečnej práce: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
Cena pre študenta a pedagóga: bezplatná účasť na odbornej SAS konferencii Analytics Experience 16.-18.10.2017 v Amsterdame.

Step two orange icon

Mgr. Matúš Pilarčík
absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave

VYUŽITIE METÓD HĹBKOVEJ ANALÝZY ÚDAJOV VO FINANČNOM SEKTORE.
Identifikácia klientov predčasného splatenia spotrebného úveru (Diplomová práca)

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Cena pre študenta: Smartphone Lenovo v hodnote 200 EUR

step 3 orange icon

Mgr. Daniela Kováčová
absolventka Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave

VYUŽITIE METÓD HĹBKOVEJ ANALÝZY ÚDAJOV V MARKETINGU (Diplomová práca)

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Cena pre študenta: finančná odmena 100 EUR

BONUSOVÁ CENA

Mgr. Andrej Gula
absolvent Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

KOMPARATÍVNA ANALÝZA KRAJÍN EÚ Z HĽADISKA VYBRANÝCH SOCIO-EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV
(Diplomová práca)

Vedúca záverečnej práce:  Ing. Eva Matejková, PhD
Cena pre študenta a pedagóga: obed s Country manažérkou SAS Slovakia, s.r.o.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili.
Víťazov budeme kontaktovať e-mailom.

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje 7. ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu
s použitím softvéru SAS

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2016.

Autori najlepších prác podľa poradia získavajú:

step one orange icon


Účasť na regionálnej konferencii Analytics Experience 2017 v Amsterdame
(letenka, ubytovanie a vstup)

Step two orange icon


Smartphone Lenovo v hodnote 200 EUR

step 3 orange icon


Finančnú odmenu vo výške 100 EUR

BONUSOVÁ CENA: Obed s Country manažérkou SAS Slovakia & Czech Republic
 

Pedagógovia, pozor!

Ak vyhrá práca Vášho študenta, poletíte do Amsterdamu s ním.

2017 Analytics Experience event

Hodnotenie študentských prác vykoná tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe nasledujúcich kritérií:

  • možnosť praktického využitia výsledkov práce,
  • správna aplikácia metód SAS pre riešenia daného problému a objem aplikovaných postupov SAS,
  • inovatívne využitie nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

Výsledky budú uverejnené na našej stránke www.sas.com/slovakia/academic a autori ocenených prác budú kontaktovaní aj prostredníctvom e-mailu.

Back to Top