SAS | The Power to Know

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Vyhraj cestu do Večného mesta!


VÍŤAZI SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU PRÁCU ZA ROK 2015

1.miesto Ing. Lucia Galková
 

absolventka Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Analýza vybraných podielových fondov a optimalizácia portfólia (Diplomová práca)
 

Vedúca záverečnej práce: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

Cena pre študenta a pedagóga: bezplatná účasť na odbornej SAS konferencii Analytics Experience 7.-9.11.2016 v Ríme.

2.miesto Ing. Michal Dóci
 

absolvent Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Analýza finančnej gramotnosti zamestnancov bankového sektora (Diplomová práca)
 

Vedúca záverečnej práce: Ing. Monika Čonková, PhD.

Cena pre študenta: Tablet Apple iPad Mini

3.miesto Mgr. Marianna Godišová


absolventka Fakulty matematiky, fyziky a infromatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Určenie potenciálu klientskeho portfólia (Diplomová práca)
 

Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Cena pre študenta: finančná odmena 100 EUR

Bonusová cena Mgr. Katarína Kuľková
 

absolventka Fakulty matematiky, fyziky a infromatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Analýza postojov obyvateľov SR k riziku pri investovaní. (Diplomová práca)


Vedúca záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Cena pre študenta a pedagóga: obed s Country manažérkou SAS Slovakia, s.r.o.

Bonusová cena Bc. Peter Halaš
 

absolvent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Big Data v energetike. Analýza sezónnych vplyvov na spotrebu energie. (Bakalárska práca)


Vedúca záverečnej práce: Ing. Petra Vrablecová

Cena pre študenta a pedagóga: obed s Country manažérkou SAS Slovakia, s.r.o.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili.

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje 6. ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2015.

a201x-logo

Autori troch najlepších prác získajú

  1. Účasť na medzinárodnej konferecii Analytics 2016 v Ríme (vrátane letenky a ubytovania)
  2. Tablet Apple iPad Mini
  3. Finančnú odmenu vo výške 100 EUR.

Bonusová cena: Obed s Country manažérkou SAS Slovakia, s.r.o.

Pedagógovia, pozor!

Ak vyhrá práca Vášho študenta, poletíte do Ríma sním.

Hodnotenie študentských prác vykoná tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe nasledujúcich kritérií:

  • možnosť praktického využitia výsledkov práce,
  • správna aplikácia metód SAS pre riešenia daného problému a objem aplikovaných postupov SAS,
  • inovatívne využitie nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

Výsledky budú uverejnené na našej stránke www.sas.com/slovakia/academic a autori ocenených prác budú kontaktovaní aj prostredníctvom e-mailu.

Back to Top