SAS | The Power to Know


Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

CESTUJ DO DALLASU SO SAS-om!

 

 
VÍŤAZI SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU PRÁCU ZA ROK 2014

1.miesto

Organizátor súťaže sa rozhodol Hlavnú cenu za rok 2014 neudeliť

2.miesto Ing. Marián Hricko, PhD.

absolvent Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Využívanie hĺbkovej analýzy údajov pri zlepšovaní kvality produkcie (Dizertačná práca)

Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Cena pre študenta: bezplatná účasť na odbornej SAS konferencii 2015 a finančná odmena 150 EUR
Cena pre pedagóga: bezplatná účasť na odbornej SAS konferencii 2015

2.miesto Ing. Ľubica Šoutová

absolventka Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Štatistická analýza výdavkov na vedu a výskum v krajinách EÚ (Diplomová práca)

Vedúci záverečnej práce: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Cena pre študenta: bezplatná účasť na odbornej SAS konferencii 2015 a finančná odmena 150 EUR
Cena pre pedagóga: bezplatná účasť na odbornej SAS konferencii 2015

3.miesto Ing. Tomáš Ondruška

Absolvent Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Znaky, osobitosti a zmeny v správaní sa spotrebiteľa na poistnom trhu (Dizertačná práca)

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Cena pre študenta: finančná odmena 100 EUR

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili.

Spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje 5. ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2014.

sgf 2015 logo

Autori troch najlepších prác získajú

  1. Účasť na celosvetovej konferencii SAS Global Forum 2015 v Dallase + letenka a ubytovanie
  2. Účasť na odbornej SAS konferencii (miesto spresnené neskôr) + finančná odmena 150 EUR
  3. Finančná odmena 100 EUR.


Pedagógovia, pozor!
Ak 1. miesto vyhrá práca Vášho študenta, pocestujete do Dallasu aj Vy. Ak sa umiestni na 2. či 3. mieste získavate bezplatný vstup na odbornú SAS konferenciu.

Hodnotenie študentských prác vykoná tím nezávislých odborníkov spoločnosti SAS na základe nasledujúcich kritérií:

  • možnosť praktického využitia výsledkov práce,
  • správna aplikácia metód SAS pre riešenia daného problému a objem aplikovaných postupov SAS,
  • inovatívne využitie nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

Výsledky budú uverejnené na našej stránke www.sas.com/slovakia/academic a autori ocenených prác budú kontaktovaní aj prostredníctvom e-mailu.

Back to Top