Vytvárajte prediktívne modely kliknutím myšou

SAS Visual Statistics umožňuje modelovať dáta v zrozumiteľnom grafickom rozhraní

Po úspechu softvéru SAS Visual Analytics, ktoré skracuje čas potrebný na analytické spracovanie veľkých objemov dát a umožňuje okamžite získavať výsledky analýz v grafickej podobe, prináša softvérová a poradenská spoločnosť SAS nové riešenie SAS Visual Statistics pre tvorbu štatistických a prediktívnych modelov.

Visual Statistics má rovnaké atraktívne a zrozumiteľné používateľské rozhranie ako Visual Analytics, takže používatelia s ním dokážu vytvárať prediktívne modely a dátové vizualizácie intuitívne spôsobom drag and drop. Dáta pritom stačí nahrať z dátového skladu do pamäte iba jediný raz a môžu byť použité pre analýzy opakovane.

Kým Visual Analytics slúži na jednoduché skúmanie a analýzu dát, ktoré zvládnu aj bežní používatelia bez technických znalostí, nové riešenie je určené štatistikom a špecialistom na dáta, ktorí chcú vytvárať analytické modely a testovať v nich jednoduchým spôsobom v reálnom čase vplyv či význam rôznych premenných.

Kombinácia nástrojov SAS Visual Analytics a SAS Visual Statistics umožní bežným manažérom, biznis analytikom a štatistikom či dátovým špecialistom lepšie spolupracovať pri využívaní dát. Zároveň sprístupňuje modelovací a analytický softvér novým skupinám používateľov.

Modelovacie techniky prístupné cez Visual Statistics sú lineárna a logistická regresia, GLM modely, rozhozhodovací strom a Cluster na tvorbu zhlukov. Pre výber najlepšieho modelu je dostupná funkcionalita vizuálneho porovnávania modelov.

„Nová generácia ľudí, ktorí pracujú s dátami, vyrastali v počítačovom prostredí s intuitívnymi používateľskými rozhraniami. Nie sú zvyknutí a nechcú nič programovať, ale potrebujú nástroj s jednoduchým ovládaním a takým SAS Visual Statistics bezpochyby je,“ vysvetľuje Katarína Frühwaldová, analytička SAS Slovakia.

Pokročilé vizualizácie dát sú pritom dostupné aj pre menšie firmy. SAS Visual Analytics už dokáže bežať aj na štvorjadrových procesoroch za špeciálnu uvádzaciu cenu, vďaka čomu môžu skúmať dáta a získavať nové pohľady na biznis aj firmy s bežným hardvérom, ktoré nedisponujú komplexnou IT infraštruktúrou.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS: