SAS chystá nové riešenie pre analýzy dát na platforme Hadoop

SAS In-Memory Statistics for Hadoop využije technológiu in-memory pre mnohonásobné zrýchlenie analýz veľkých objemov dát známu zo SAS Visual Analytics

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS vyvíja interaktívne analytické riešenie pre prostredie Hadoop – open-source platformu, ktorá zjednodušuje uskladňovanie a spracovanie veľkých objemov dát. SAS In-Memory Statistics for Hadoop umožní podnikom analyzovať dáta rýchlejšie a získať z nich podrobnejšie pohľady, napríklad na jednotlivých zákazníkov alebo na riziká, ktorým firma čelí.

Nové riešenie nielenže zjednodušuje vytváranie a porovnávanie prediktívnych modelov, ale dovoľuje súčasne viacerým používateľom dáta interaktívne skúmať a analyzovať. Platforma Hadoop, na ktorej je SAS In-Memory Statistics postavený, je považovaná za najvhodnejšie a najperspektívnejšie prostredie pre prácu s veľkými objemami dát (big data).

„SAS In-Memory Statistics for Hadoop nahrá zvolené dáta do pamäte a veľmi rýchlo vykonáva pokročilé analýzy prístupné používateľom s rôznou mierou skúseností,“ vysvetľuje Oliver Schabenberger, riaditeľ SAS-u pre výskum a vývoj analytiky. Umožňuje to takzvaná in-memory technológia, vďaka ktorej je práca s veľkými objemami dát oveľa efektívnejšia ako pri tradičnom prístupe, kedy sa dáta uchovávajú a spracuvávajú na diskoch. Rovnaká technológia je použitá aj v populárnom riešení SAS Visual Analytics.

So SAS In-Memory Statistics for Hadoop nepotrebujú viac dátoví špecialisti a štatistici siahať pri zložitých analýzach big data po rozličných nástrojoch a programovacích jazykoch. Nové riešenie spája do jedného balíku viaceré techniky – regresné analýzy, lineárne modely, analýzy rozptylu, rozhodovacie stromy, aj textovú analytiku či systém odporúčaní.

„Hadoop bude veľkým prínosom práve pre slovenské podniky, ktoré už teraz reálne vytvárajú veľké objemy dát. Hadoop ich totiž dokáže ekonomicky efektívne uložiť a do určitej miery spracovať a sprístupniť. Naše nové riešenie poskytne špičkové analytické a štatistické metódy, ako v dátach uložených v Hadoope nájsť príslovečnú ,ihlu v kope sena‘ – teda vyťažiť z big data poznatky užitočné napríklad pre marketing a obchod firmy, riadenie zákazníckej skúsenosti, identifikovanie rizík a podvodov,“ dodáva Tomáš Lencz, senior konzultant spoločnosti SAS Slovakia.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt

Back to Top