So softvérom SAS-u je napĺňanie pravidiel Solvency II hračka

SAS zbavuje poisťovne nočnej mory z napĺňania Solvency II

Bratislava, Slovensko (24 Jan. 2014) – Riešenie SAS Risk Management for Insurance od softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS sa umiestnilo medzi lídrami v štúdii renomovanej konzultačnej spoločnosti Chartis, ktorá sa špecializuje na vyhodnocovanie technológií pre riadenie rizík.

Analytici v aktuálnom reporte posudzovali 16 dodávateľov softvéru pre riadenie rizík a podporu napĺňania pravidiel regulačného rámca Solvency II v poisťovníctve, ktorých cieľom je poskytnúť väčšiu ochranu poistencom a zároveň podporiť stabilitu poisťovacieho trhu. Pri porovnávaní vyhodnocovali produktovú a technologickú vyspelosť dodávateľov či úspešnosť minulých projektov, ale do úvahy brali napríklad aj trhový potenciál, stratégiu, finančnú stabilitu a geografický dosah jednotlivých konkurentov.

Chartis RiskTech Quadrant® for Solvency II Technology Solutions 2014

Štúdia Chartisu vyzdvihla, že poisťovne, ktoré používajú robustný softvér pre dátový manažment, analýzy dát a reporting, ľahšie vyhovejú aktuálnym požiadavkám regulátora pre oblasť riadenia rizík. Medzi lídrov pre oblasť Solvency II patria podľa analytikov dodávatelia, ktorí majú riešenia navrhnuté špeciálne pre poisťovne.

„SAS Risk Management for Insurance sa špecializuje na napĺňanie kritérií Solvency II a je veľkým prínosom pre poisťovacie spoločnosti,“ uviedol Peyman Mestchian, Managing Partner Chartisu. Riešenie SAS-u obsahuje napríklad špeciálny dátový model pre komplexné analýzy rizík poisťovní a viac ako 60 prednastavených reportov vyžadovaných v rámci tretieho piliera regulačného rámca Solvency II. Podľa P. Mestchiana si udržiava pozíciu trhového lídra aj preto, lebo neustále drží krok s meniacimi sa požiadavkami regulátorov.

„Štúdia spoločnosti Chartis opäť potvrdzuje, že SAS je lídrom v oblasti riadenia rizík v poisťovníctve. Regulačný rámec Solvency II je kľúčovou problematikou, ktorou sa zaoberajú naši klienti na Slovensku a preto sme radi, že analytici vysoko hodnotili nielen kvalitu nášho riešenia, ale aj fakt, že SAS sa presadzuje vďaka know-how svojich konzultantov. Teší ma, že túto skutočnosť potvrdzujú aj naše projekty a skúsenosti zo Slovenska,“ dodáva Hana Kvartová, výkonná riaditeľka SAS Slovakia.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 800 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: