SAS v kvadrantoch Gartneru opäť medzi najlepšími

Analytici ocenili riešenia firmy SAS pre oblasť tradičnej biznis inteligencie aj pre pokročilé analýzy dát

Bratislava, Slovensko (01 Apr. 2014) – Poradenská agentúra Gartner, ktorá každoročne vyhodnocuje najlepšie podnikové IT produkty, zaradila softvérové riešenia spoločnosti SAS pre rok 2014 do kvadrantu lídrov, a to hneď v dvoch oblastiach. Prvou je kategória Business Intelligence a Analytics Platforms (softvérové riešenia pre biznis inteligenciu a analýzy dát) a druhou kategória Advanced Analytics Platforms (riešenia pre pokročilú analytiku).

Prvé hodnotenie softvérov určených na biznis inteligenciu a analytiku sa sústredilo na vizualizáciu, reportovanie a analýzy dát, ktoré využívajú hlavne biznis analytici. V druhom porovnávaní sa Gartner zameral na prediktívne analýzy dát a zložité modelovanie, ktoré firmám pomáha nájsť napríklad nové lukratívne trhové príležitosti, predpovedať potenciálne hrozby, alebo prehĺbiť vzťahy so zákazníkmi.

Obr. – Magický kvadrant Gartneru pre pokročilé analytické riešenia, február 2014

Silnou stránkou rastúceho portfólia analytického softvéru SAS-u nie sú len výnimočné schopnosti analyzovať dáta, ale aj prispôsobenie produktov pre rozličné odvetvia, napríklad bankovníctvo a poisťovníctvo, obchodné reťazce, utility, telekomunikačných operátorov, alebo pre verejný sektor či zdravotníctvo.

SAS Visual Analytics, ktorý prišiel na slovenský trh začiatkom roku 2013, navyše k osvedčeným analytickým schopnostiam pridáva možnosť interaktívnej práce s dátami v grafickej podobe a intuitívne rozhranie, vďaka čomu vedia robiť sofistikované analýzy dát aj manažéri bez technických znalostí.

SAS je podľa analytikov tradične bezpečnou voľbou pre organizácie, ktoré potrebujú pokročilé analytické nástroje. „Ochota načúvať spätnej väzbe od klientov, silná používateľská základňa a kvalita produktov sú dôvodom celkovo vysokej spokojnosti zákazníkov s riešeniami SAS-u,“ uvádzajú analytici Gartneru v hodnotení dodávateľov pokročilého analytického softvéru.

Gartner definuje pokročilú analytiku ako „analýzy všetkých typov dát s využitím sofistikovaných kvantitatívnych metód (napríklad štatistiky, deskriptívne a prediktívne hĺbkové analýzy dát, simulácie a optimalizácie), ktoré prinášajú pohľady, aké sa tradičnými prístupmi v biznis inteligencii (napríklad dopytovaním a reportovaním) prakticky nedajú získať“.

„Keď sa rozprávame so zákazníkmi na Slovensku, vždy sa zaujímame predovšetkým o ich biznis problémy, ale berieme tiež do úvahy, na akej úrovni sa ktorá firma v analytike práve nachádza, aký má biznis problém, aké sú jej technické možnosti a akým spôsobom chce riešenie využívať. Výhodou nášho prístupu je, že klient si vyberie iba to, čo naozaj potrebuje k zvýšeniu ziskovosti či produktivity,“ dodáva Hana Kvartová, riaditeľka slovenskej pobočky SAS-u.

O SAS-e

SAS je najväčšia súkromne vlastnená softvérová spoločnosť na svete. Je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. Už 38 rokov prináša svojim zákazníkom THE POWER TO KNOW® vďaka svojej oceňovanej analytike. Viac ako 70 000 spoločností v 135 krajinách objavuje prostredníctvom SAS-u inovatívne spôsoby ako zvýšiť svoju ziskovosť, znížiť riziká, predpovedať podvody – premeniť dáta na konkurenčnú výhodu. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: