O dva roky sa bude snažiť speňažiť dáta takmer tretina firiem

Dobré predpoklady pre zarábanie na zákazníckych dátach majú telekomunikační operátori, ktorí sa ich speňažením môžu pokúsiť nahradiť výpadky tradičných tržieb

Bratislava, Slovensko (11 Apr. 2014) – Konkurencia na európskom trhu mobilných telekomunikačných služieb sa v ostatných rokoch vyostruje. Vo viacerých krajinách prebehla cenová vojna, ktorá stlačila kedysi štedré tržby aj marže operátorov tak, že niektorí z nich balansujú na hranici ziskovosti. Klesajúci trend sa týka aj telekomunikačných trhov v strednej a východnej Európe, ktoré podľa konzultačnej agentúry Analysis Mason v ostatných rokoch stagnujú a medzi rokmi 2015 až 2017 majú klesať.

Pokles príjmov núti operátorov prehodnotiť zaužívané spôsoby marketingovej komunikácie a hľadať aj úplne nové zdroje tržieb. Jedným z nich je speňažovanie dát, ktoré bolo začiatkom apríla témou konferencie European Telco Summit v Bruseli. Zorganizovali ju spoločnosti SAS a ZapFi a zúčastnili sa jej aj zástupcovia slovenských telekomunikačných operátorov.

„Konferencia potvrdila, že firmy si začínajú uvedomovať hodnotu, ktorá sa vo veľkých objemoch zhromažďovaných dát ukrýva," uviedol Pavol Závodný, obchodný manažér spoločnosti SAS, ktorá poskytuje konzultačné kapacity aj analytický softvér potrebný pre lepšie využitie dát, vrátane ich monetizácie.

Telekomunikační operátori patria k firmám, ktoré majú o klientoch veľmi zaujímavé dáta, napríklad o ich návykoch, lokalite, profile a aktivitách. „Dáta sa dajú využiť nielen pre zlepšenie vlastnej efektívnosti, či zlepšenie komunikácie na svojich zákazníkov, ale na ich základe môžu operátori ponúknuť tretím stranám úplne nové služby, ako sú mobilná reklama, personalizované vouchery a mobilné platby. Navyše, po prepojení s dátami iných organizácií, napríklad bánk či obchodníkov, získavajú dáta operátorov úplne nový rozmer,“ dodáva P. Závodný. Podľa agentúry Gartner bude do roku 2016 nejakým spôsobom monetizovať dáta až 30 % podnikov.

Odborník pre oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi zo softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS David Williams upozorňuje aj na potenciálne bariéry, ktoré myšlienke speňažovať dáta stoja v ceste. Patria k nim európska legislatíva, chýbajúce kvalitné analytické nástroje a v neposlednom rade aj nedostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorí dokážu premeniť dáta na užitočné pohľady a znalosti.

„V každom prípade o jednoznačnom trende monetizácie dát hovoria už reálne projekty firiem ako sú ZapFi či Weve,“ uzatvára P. Závodný.

O SAS-e

SAS je najväčšia súkromne vlastnená softvérová spoločnosť na svete. Je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. Už 38 rokov prináša svojim zákazníkom THE POWER TO KNOW® vďaka svojej oceňovanej analytike. Viac ako 70 000 spoločností v 135 krajinách objavuje prostredníctvom SAS-u inovatívne spôsoby ako zvýšiť svoju ziskovosť, znížiť riziká, predpovedať podvody – premeniť dáta na konkurenčnú výhodu. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: