Analytický softvér pomáha detským srdciam

Vďaka softvéru JMP od firmy SAS dokáže detské kardiocentrum lepšie vyhodnocovať pracovné postupy a nachádzať rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú dĺžku prežitia alebo potrebu reoperácie.

Bratislava, Slovensko (16 Apr. 2014) – Kardiochirurgické oddelenie Detského kardiocentra na Kramároch získalo od softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS bezplatne najnovšiu verziu softvéru JMP. Tento štatistický softvér využívajú bratislavskí detskí kardiochirurgovia už od začiatku minulej dekády pri štatistickom vyhodnocovaní operácií detí s vrodenými a získanými srdcovými chybami.

Kardiocentrum zbiera o pacientoch množstvo predoperačných, operačných, aj pooperačných dát. Na základe dlhodobého štatistického sledovania lekári následne u konkrétnych vrodených srdcových chýb z dát vyhodnocujú rozličné parametre, napríklad dĺžku prežívania, alebo potrebu reoperovania, čiže či a za aký čas bude potrebovať pacient podstúpiť zákrok opakovane.

„Na základe toho potom vieme lepšie stanoviť napríklad kontroly, ale i pravdivejšie a presnejšie informovať pacientov či rodičov, čo ich dieťa čaká, prípadne im uľahčiť rozhodovanie, ak majú na výber z viacerých možností,“ vysvetľuje Matej Nosáľ, primár Kardiochirurgického oddelenia DKC.

Okrem presnejších údajov pre podporu rozhodovania lekárov a lepšie informovanie rodičov je prínosom analyzovania a vyhodnocovania dát v detskom kardiocentre možnosť identifikovať rizikové faktory pre rôzne parametre, vrátane rizika úmrtia pacienta. „Sú to faktory, ktoré sú často schované, takže sa bez štatistického odhadu vopred ťažko dajú predvídať,“ vysvetľuje M. Nosáľ.

Na základe regresných analýz sa napríklad pre úmrtnosť ukazujú byť rizikové hmotnosť pacienta a dĺžka operácie. Na pravdepodobnosť reoperovania má zase vplyv napríklad typ použitého materiálu pri zákroku. „Všetko sú to pre nás dôležité informácie, ktoré nám pomáhajú potvrdzovať či vyvracať naše predpoklady a v konečnom dôsledku robiť lepšie rozhodnutia,“ dodáva primár detskej kardiochirurgie.

O SAS-e

SAS je najväčšia súkromne vlastnená softvérová spoločnosť na svete. Je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. Už 38 rokov prináša svojim zákazníkom THE POWER TO KNOW® vďaka svojej oceňovanej analytike. Viac ako 70 000 spoločností v 135 krajinách objavuje prostredníctvom SAS-u inovatívne spôsoby ako zvýšiť svoju ziskovosť, znížiť riziká, predpovedať podvody – premeniť dáta na konkurenčnú výhodu. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: