Vodiči môžu platiť za poistenie podľa štýlu jazdy

Britská poisťovňa ingenie stanovuje ceny poistiek pre autá podľa toho, ako na nich klienti jazdia a prispieva tak k vyššej bezpečnosti cestnej premávky.

Bratislava, Slovensko (27 Sep. 2013) – Britská poisťovňa ingenie, ktorá sa špecializuje na povinné zmluvné a na havarijné poistenie pre mladú generáciu vodičov vo veku do 25 rokov, umožňuje každému poistencovi platiť za poistku podľa toho, akým štýlom jazdí. Klient musí súhlasiť s inštaláciou telematického zariadenia do vozidla, ktoré nepretržite zbiera dáta, ako sa vodič za volantom správa. Zariadenie v reálnom čase monitoruje akceleráciu, rýchlosť, brzdenie a intenzitu zatáčania.

Pre detailné skúmanie a vyhodnotenie údajov zbieraných z jednotlivých vozidiel využíva poisťovňa ingenie analytické riešenie pre analýzu veľkých objemov dát SAS Office Analytics. Softvér SAS zo zozbieraných dát vytvorí obraz o štýle jazdy a poisťovňa následne môže stanoviť cenu poistenia individuálne pre každého klienta. Zľava z poistky pre opatrných vodičov a penalizácia vyššou cenou pre tých, ktorí sa na ceste správajú agresívne, v konečnom dôsledku napomáha k bezpečnejšiemu štýlu jazdy mladých šoférov.

„Poistenie je pre mladých vodičov motorových vozidiel drahé, pretože každý piaty čerstvý držiteľ vodičského preukazu do šiestich mesiacov od získania vodičského oprávnenia havaruje,“ povedal Richard King, zakladateľ a výkonný riaditeľ poisťovne ingenie. „Mnohým nehodám môžeme zabrániť, ak dokážeme motivovať mladých vodičov, aby sa za volantom správali zodpovedne. Preto dávame našim klientom osobnú spätnú väzbu o ich štýle jazdy a tých, čo jazdia najbezpečnejšie, odmeňujeme kvartálnymi zľavami,“ dodal.

Slovenský trh s poistením motorových vozidiel v súčasnosti prechádza vývojom od jednoduchých segmentačných modelov, ako sú napríklad výkon motora a vek vodiča, k zložitejším, ktoré obsahujú aj bydlisko, rodinný stav či počet detí. To podľa Rastislava Nemečka, manažéra Divízie zákazníckych služieb neživotného poistenia v ČSOB Poisťovni, vedie postupne k oveľa väčším rozdielom v cenách poistiek a pre niektoré skupiny, hlavne pre mladých vodičov, poistky zdražujú. „Efektívne rozoznať „dobrého“ klienta a ponúknuť mu primeranú cenu, bude preto v budúcnosti pre úspech poisťovne čoraz dôležitejšie,“ dodáva R. Nemeček.

„Britská poisťovňa ingenie je pekný príklad, ako dáta dokážu priniesť nielen konkurenčnú odlišnosť, ale aj spravodlivejšiu cenu pre klientov a celospoločenský prínos v podobe bezpečnejšieho správania sa rizikovej skupiny vodičov. Poisťovne na Slovensku sa tiež začínajú čoraz viac zamýšľať nad tým, ako sa na trhu odlíšiť a dáta zohrajú v tomto úsilí kľúčovú rolu,“ hovorí Hana Kvartová, generálna riaditeľka poradenskej a softvérovej spoločnosti SAS.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: