Konzultanti odporúčajú SAS pre riadenie rizík a napĺňanie bazilejských kritérií

Analytická firma Chartis Research špecializovaná na poradenstvo pri riadení rizík vyzdvihla technológie SAS-u

Bratislava, Slovensko (26 Sep. 2013) – Softvérová a poradenská spoločnosť SAS zabodovala v aktuálnych štúdiách analytickej firmy Chartis Research. Prvý report za zameriava na hodnotenie technológií pre dátový manažment a biznis inteligenciu a druhý na porovnanie dodávateľov v oblasti riešení pre napĺňanie kritérií Basel 3 pre kapitálovú primeranosť finančných inštitúcií.

Sentiment analytikov zdieľajú aj zákazníci. SAS vlani zaznamenal 23 % medziročný nárast predaja technológií pre riadenie rizík, pričom 24 % tržieb firma investovala naspäť do výskumu a vývoja.

SAS má podľa Chartisu najkompletnejšiu ponuku v oblasti dátového manažmentu a analytiky pre manažment rizík. „SAS považujeme za lídra v oblasti riadenia rizík pre kompletné portfólio, ktoré zahŕňa dátový manažment, biznis inteligenciu a analýzu rizík,“ uviedol riaditeľ Chartisu Peyman Mestchian. Kľúčovými diferenciátormi SAS-u, ktoré zákazníkom umožňujú získať konsolidovaný pohľad na riziká, sú podľa reportu silný manažment dát a detailný dátový model pre banky.

 Chartis RiskTech Quadrant™ for Data Management and BI for Risk 2013

V kvadrante lídrov sa SAS umiestnil aj v druhej štúdii Chartisu, ktorá sa zamerala na technológie pomáhajúce bankám splniť tretiu verziu bazilejských pravidiel (Basel 3). Išlo napríklad o nástroje pre vytváranie dátových modelov, pre flexibilné analýzy dát v reálnom čase či pre výpočet potrebného kapitálu.

Podľa Chartisu si dnešné komplikované regulačné prostredie vyžaduje nasadenie výkonného riešenia pre manažment rizík. SAS poskytuje podľa správy široké spektrum analytických funkcií a vďaka in-memory technológií umožňuje robiť rozsiahle analýzy s veľkými objemami dát prakticky okamžite. To je mimoriadne dôležité pre takzvané stres testy bánk a pre výpočty cash-flow. Riešenie tiež umožňuje bankám využiť pre rôzne produktové portfólia odlišné metodiky pre riadenie rizík.

„Dodržanie nových pravidiel pre kapitálovú primeranosť prinúti mnohé finančné inštitúcie aktualizovať technológie pre riadenie rizík, čo podporí investície do oblasti dát a analytiky,“ uzatvára David Rogers, SAS Global Product Marketing Manager for Risk.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: