S podvodmi si najlepšie poradí SAS

V porovnaní konzultačnej firmy Forrester skončil SAS for enterprise fraud management spomedzi ôsmich riešení pre odhaľovanie podvodov na prvom mieste

Bratislava, Slovensko (14 Máj 2013) – Softvérová a poradenská spoločnosť SAS má podľa štúdie The Forrester Wave: Enterprise Fraud Management najlepšie riešenie pre boj s podvodmi. SAS for enterprise fraud management, ktorý je súčasťou portfólia SAS Security Intelligence, dosiahol spomedzi ôsmich produktov najvyššie skóre nielen pri porovnaní funkcionality, ale aj celkovej stratégie, pri ktorej sa vyhodnocuje napríklad diferenciácia, budúce plány a finančná stabilita dodávateľa, kvalita partnerov či zákaznícka spokojnosť.

Podvodov po celom svete pribúda a sú čoraz sofistikovanejšie. Konzultačná spoločnosť Forrester odhaduje, že obchodníci prichádzajú globálne pre podvody každoročne o 200 až 250 mld. USD a finančné inštitúcie pripravia podvody každý rok o 12 až 15 mld. USD.

Ak chcú firmy efektívne bojovať proti podvodom, musia neustále zlepšovať monitorovanie správania sa zákazníkov a mať systémy, ktoré vedia detegovať podvody, varovať pred hrozbami, analyzovať súvislosti a poskytujú jednoduchú správu a manažment jednotlivých prípadov. Pri riešení od SAS-u vyzdvihol Forrester práve integrovaný manažment podvodov a pokročilé analytické schopnosti, ktoré organizáciám prináša.

„SAS vyniká v analytickom a štatistickom modelovaní, vo využití veľkých objemov dát pri hodnotení rizík a pri rozhodovaní, aj vo vizuálnej analytike,“ uviedol Forrester s dodatkom, že spoločnosť má spomedzi hodnotených dodávateľov zastúpenie v najširšom spektre odvetví, vrátane poisťovníctva, verejnej správy či retailu.

Forrester Wave: Enterprise Fraud Management, Q1 2013

„Vždy nás poteší, keď nezávislí konzultanti potvrdia, že naše riešenie prináša zákazníkom vysokú hodnotu a návratnosť investícií,“ povedala k výsledkom štúdie Forresteru Jarmila Tomašovičová, riaditeľka odborných služieb SAS Slovakia. „Mať špičkové riešenie na odhaľovanie podvodov je dnes mimoriadne dôležité, keďže aj na Slovensku podvody v ostatných rokoch nielenže pribúdajú, ale sú aj čoraz sofistikovanejšie, a to nielen v poisťovníctve,“ dodáva. Jej tím implementoval SAS nástroje pre odhaľovanie podvodov v bankovom ako aj v poistnom prostredí. Do vzdelania lokálneho tímu konzultantov SAS investuje dlhodobo, pretože aplikácia analytiky v oblasti odhaľovania podvodov je v súčasností viac než aktuálna.

Forrester vyzdvihol v riešení SAS-u pre odhaľovanie podvodov okrem správy prípadov, rozsiahleho reportingu a dátovej analytiky, aj celkovú inovatívnosť: „Keďže SAS nie je verejne obchodovateľná spoločnosť, má väčšiu slobodu inovovať, čo je evidentné v dátovej analytike, v mobilnom používateľskom rozhraní, aj v reportovacích schopnostiach."

„Inovatívnosť a úsilie našich odborníkov na podvody a dáta vyúsťuje nielen do ocenení, ale aj do kontinuálneho úspechu na trhu,“ pripomína Stu Bradley, riaditeľ SAS-u pre Security Solutions. V roku 2012 zaznamenal SAS celosvetovo 22-percentný nárast počtu zákazníkov, ktorí používajú riešenia pre odhaľovanie podvodov, vyššiu bezpečnosť a splnenie požiadaviek regulátorov.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: