Hotel si vyberáme hlavne podľa skúseností predošlých hostí, cena nie je prvoradá

Hotelu so zlým hodnotením zákazníkov nepomôže ani dobrá cena, tvrdí štúdia spoločnosti SAS a Pensylvánskej štátnej univerzity

Bratislava, Slovensko (04 Júl. 2013) – Ako si vyberáme hotel? Nakoľko pri výbere ubytovania pozeráme na cenu, v akej miere prihliadame na priemerný rating a nakoľko naše rozhodnutie ovplyvňujú zákaznícke referencie? Na tieto otázky hľadala odpoveď štúdia spoločnosti SAS a Pensylvánskej štátnej univerzity, ktorá skúmala súvislosti medzi hodnotením hotelov, cenou za ubytovanie a rezerváciami zákazníkov.

Autori štúdie zistili, že ak máme pri výbere hotela k dispozícii ratingy a hodnotenia zákazníkov, neposudzujeme kvalitu ubytovania podľa ceny. Najdôležitejším kritériom pri výbere sú pre nás zákaznícke skúsenosti, ktoré majú väčšiu váhu ako cena, ale aj ako hviezdičkové alebo číselné ratingy od klientov. Ak zákaznícke referencie nekorešpondujú s ratingom, rozhodujeme sa viac podľa sentimentu písomných hodnotení.

„Je to v rozpore s domnienkou, že spotrebitelia sú dnes informačne preťažení, preto radšej ako rozsiahlejšie a podrobnejšie hodnotenie uprednostnia jednoduchú metriku, ako je napríklad súhrnný číselný rating,“ uviedla Kelly McGuireová, riaditeľka Hospitality and Travel Global Practice v softvérovej a poradenskej firme SAS.

Dôraz na zákaznícke referencie samozrejme neznamená, že pri výbere hotelov nám vôbec nezáleží na cene. Ak sú všetky ostatné parametre rovnaké, zákazníci vždy uprednostnia nižšiu cenu. Ak sú hodnotenia jedného hotela jednoznačne pozitívnejšie ako konkurenčného, má hotel s lepšími referenciami šancu účtovať za izby viac. Ak má však hotel biedne hodnotenie aj slabý rating, zákazníci nevidia ani po znížení ceny rozdiel v hodnote, ktorú dostávajú. Autori štúdie v takomto prípade odporúčajú manažérom namiesto pohrávania sa s cenou odstrániť problémy, na ktoré sa klienti sťažujú.

Podľa profesorky Pensylvánskej štátnej univerzity Breffni Nooneovej sociálne médiá pridávajú do už aj tak zložitej cenotvorby hotelov nový rozmer. „Príchod webov ako sú Travelocity či Expedia prinútil hotely ostro sledovať cenovú pozíciu voči konkurentom. Hodnotenia a ratingy bežne dostupné v čase, keď klient rezervuje hotelovú izbu, sú ďalší dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje naše rozhodnutia,“ uviedla B. Nooneová.

„Dnes, keď sociálne médiá ovplyvňujú nákupné rozhodnutia spotrebiteľov, by manažéri hotelov mali venovať zvýšenú pozornosť obsahu a sentimentu zákazníckych hodnotení, a to nielen služieb ich hotela, ale aj konkurencie. Využitie softvéru pre analýzu dát SAS Text Analytics pomáha zistiť, ako klienti vnímajú ponuku služieb hotela v porovnaní s konkurenciou. Na základe týchto znalostí môžu manažéri pomocou prediktívnej analytiky zlepšiť cenotvorbu aj prevádzku hotela a získať konkurenčnú výhodu,“ dodáva K. McGuireová.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: