SAS dosiahol rekordné výsledky

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS rástla v roku 2012 vo svete aj na Slovensku

Bratislava, Slovensko (14 Feb. 2013) – Spoločnosť SAS, ktorá poskytuje analytické riešenia a konzultačné služby, dosiahla v roku 2012 najvyššie tržby vo svojej histórii. Výnosy spoločnosti narástli globálne medziročne o 5,4 % na 2,87 mld. USD. Firma rovnako ako každý z predošlých 36 rokov skončila v čiernych číslach.

Na Slovensku zaznamenal SAS vlani 13 % nárast softvérových tržieb. „Veľmi sa teším, že sa nám napriek ťažkým ekonomickým podmienkam a hlavne útlmu investícií v bankovom sektore, ktorý medzi našimi zákazníkmi dominuje, podarilo už tretí rok po sebe dosiahnuť dvojciferný rast tržieb za softvér," uviedla riaditeľka slovenskej pobočky Hana Kvartová.

Rastúci záujem o analytický softvér vo svete i na Slovensku potvrdzuje, že riešenia pre analýzy dát sú hnacím motorom rastu konkurencieschopnosti firiem a majú veľkú pridanú hodnotu. „V tomto roku očakávame rastúci záujem o naše riešenia hlavne v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, odhaľovania podvodov a analytického spracovania dát z online a offline zdrojov, keďže éra „Big Data“ prichádza aj na Slovensko," dodáva H. Kvartová.

SAS má za sebou úspešný rok nielen z pohľadu finančných výsledkov. Firma zaznamenala opakované úspechy v hodnoteniach nezávislých konzultačných firiem. Napríklad Gartner zaradil SAS s technológiou Dataflux medzi lídrov v manažmente dát a Forrester vyhlásil SAS za víťaza v hodnotení šiestich dodávateľov softvéru pre analýzu zákazníckych dát. Firma tiež získala prestížne ocenenie najlepšieho zamestnávateľa na svete, ktoré každoročne udeľuje Great Place to Work Institute v spolupráci s magazínom Fortune.

Na Slovensku sa SAS-u podarilo v minulom roku udržať silné postavenie v bankovníctve a posilniť pozíciu najmä v poisťovníctve, kde k zákazníkom pribudla KOOPERATIVA poisťovňa a ČSOB Poisťovňa.

Finančné aj nefinančné úspechy SAS-u pripisuje prezident spoločnosti Jim Goodnight vytváraniu dobrého pracovného prostredia pre zamestnancov a dlhodobo štedrým investíciám do výskumu a vývoja. V roku 2012 SAS reinvestoval do výskumu a vývoja 25 % tržieb. Celosvetovo zvýšil počet zamestnancov o 7 %, takže v súčasnosti zamestnáva 13 422 ľudí. 41 z nich pracuje v bratislavskej pobočke.

SAS a všetky ďalšie názvy produktov a služieb SAS Institute Inc. Sú registrovanými ochrannými známkami SAS Institute Inc. v USA a ďalších krajinách. ® označuje registráciu v USA. Ďalšie značky a názvy produktov sú ochrannými známkami konkrétnych spoločností.© 2013

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 60 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS:

Stiahnite si ilustráciu:

SAS Annual Revenue