SAS medzi najlepšími dodávateľmi softvéru pre riadenie marketingu

Okrem kvality produktov vyzdvihli analytici aj inovatívnosť a schopnosť firmy porozumieť

Bratislava, Slovensko (17 Dec. 2013) – V hodnotení konzultačnej firmy Gartner, ktorá každoročne porovnáva dodávateľov aplikácií pre podporu marketingových procesov, sa poradenská a softvérová spoločnosť SAS aj tento rok umiestnila medzi lídrami.

Softvér pre integrované riadenie marketingu (Integrated Marketing Management) pomáha marketérom lepšie riadiť firemný marketing – od počiatočných konceptov a nápadov, cez plánovanie zdrojov, projektové riadenie, až po realizáciu, analýzu a vyhodnotenie výsledkov. K užitočným súčastiam riešenia patria napríklad nástroje pre riadenie marketingových kampaní a analýzy zákazníckych dát.

Gartner

Obr. – Porovnanie dodávateľov softvéru pre integrované riadenie marketingu

SAS sa umiestnil v kvadrante lídrov nielen pre celkovú kvalitu produktov a služieb poskytovaných v oblasti integrovaného riadenia marketingu, pre svoju finančnú stabilitu či schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov. Analytici hodnotili tiež schopnosti dodávateľov porozumieť trhu, ich marketingovú, obchodnú a produktovú stratégiu, inovatívnosť, aj celkový biznis model a schopnosť uspokojiť potreby trhov v rôznych častiach sveta.

Klienti by podľa štúdie Gartneru mali zvážiť SAS pre robustné schopnosti v oblasti riadenia marketingovej výkonnosti (MPM – marketing performance management) a silnú orientáciu na pokročilú analytiku ako je napríklad prediktívne modelovanie. „SAS naďalej masívne investuje do svojho riešenia pre marketérov a takmer každý štvrťrok pridáva nové funkcie a možnosti,“ uvádza správa Gartneru.

„Naša pozícia v kvadrante lídrov potvrdzuje obrovský prínos nášho softvéru pre zákazníkov,“ uviedla riaditeľka SAS Slovakia Hana Kvartová. „Umožňujeme marketérom robiť dôležité rozhodnutia, lepšie spoznávať zákazníkov, cielenejšie s nimi komunikovať a tým zvyšovať ich lojalitu,“ dodáva.

Analytici Gartneru ocenili SAS aj v minulosti pri hodnotení dodávateľov softvéru pre riadenie kampaní a marketingových zdrojov. Agentúra Forrester minulý rok vyhlásila SAS za najlepšieho zo šestice dodávateľov softvéru pre analýzu zákazníckych dát.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: