Američanom najlepšie rozumejú banky, Slovákom obchodné reťazce

Jednu vec majú spotrebitelia spoločnú – očakávajú od firiem viac porozumenia a relevantnejšie ponuky

Bratislava, Slovensko (10 Dec. 2013) – Spôsob, akým vnímajú komunikáciu firiem Američania a Slováci, sa značne líši. Kým Američania si myslia, že ich potrebám najlepšie rozumejú banky, Slováci majú pocit, že ich najviac počúvajú obchodné reťazce. Vyplýva to z prieskumov, ktoré si vlani na Slovensku a tento rok v USA dala urobiť softvérová a poradenská firma SAS.

Slovenskí i americkí spotrebitelia vidia značné rozdiely v komunikácii firiem z jednotlivých odvetví. Podľa Američanov majú najviac pochopenia pre potreby klientov banky. O maloobchodných reťazcoch to tvrdí 57 % spotrebiteľov a o mobilných operátoroch len mierne nadpolovičná väčšina.

Na Slovensku majú zákazníci pocit, že ich najviac počúvajú obchodné reťazce (59 %) a telekomunikační operátori (56 %). O bankách si to myslí iba 38 % a o poisťovniach dokonca len 15 % z 500 respondentov, ktoré vlani oslovila agentúra GfK v rámci exkluzívneho prieskumu pre spoločnosť SAS.

GFK

Na jednu vec však poukázali zhodne obidva prieskumy – väčšina spotrebiteľov očakáva, že firmy dokážu lepšie porozumieť ich individuálnym preferenciám či potrebám a predkladať im relevantné a zaujímavé ponuky. A to napriek obavám z narúšania súkromia, ktoré vyjadrili takmer tri štvrtiny z 1260 amerických respondentov v súvislosti s nedávnymi škandálmi o rozsiahlom špehovaní občanov vládami.

„Je prirodzené, že verejnosť znepokojili škandály, ktoré poukazujú na špehovanie dát a komunikácie zahraničnými úradmi, a to v zámorí aj v Európe. Neznamená to však, že spotrebitelia nechcú, aby firmy s ich súhlasom analyzovali osobné dáta a vedeli vďaka nim lepšie spoznať ich záujmy a potreby. Ak sa firmy správajú zodpovedne a dodržiavajú legislatívu, nemusia sa báť využívať osobné dáta zákazníkov,“ vysvetľuje Hana Kvartová, riaditeľka SAS Slovakia. Novela zákona o ochrane osobných údajov nadobudla na Slovensku účinnosť 1. júla tohto roku.

Slováci nemajú problém dostávať od dodávateľov viac informácií a ponúk ako dostávajú dnes, dokonca by intenzívnejšiu komunikáciu privítali, musí však byť relevantná a zaujímavá. „Ľudia odmietajú len reklamné odkazy, ktoré ich nezaujímajú. Firmy by sa preto mali učiť zákazníkom lepšie porozumieť a komunikovať s nimi cielenejšie,“ dodáva H. Kvartová.

Najväčšie očakávania, že dodávatelia porozumejú potrebám svojich zákazníkov, majú v USA ľudia s nadpriemernými príjmami (67 %) a vo veku do 30 rokov (66 %). Lepšie zarábajúci spotrebitelia badajú aj zlepšenie – 69 % považuje komunikáciu firiem za osobnejšiu ako v minulosti a 44 % zaznamenalo pokles irelevantných odkazov. Podobné výsledky sa objavili v segmente mladých ľudí do 30 rokov.

Ponuky, ktoré zákazníci očakávajú alebo sú pre nich v danú dobu relevantné, pomáha firmám prinášať softvér pre analýzy zákazníckych dát od spoločnosti SAS. Nástroje SAS-u, ku ktorým patria prediktívne modelovanie, vizualizácie dát, informačný manažment a segmentácie, sú vo firmách z rôznych odvetví základným kameňom zákaznícky orientovaných aktivít.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

KONTAKT ZA SAS: