SAS Roadshow ukázala firmám, ako sa dá analýzami dát inovovať nielen marketing

Takmer 150 účastníkov konferencie softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS sa oboznámilo s možnosťami umelej inteligencie, aj s praktickými príkladmi využívania analytiky vo firmách.

 

Dáta sú dnes jedným z hlavných hnacích motorov inovácií a pre mnohé firmy predstavujú nevyhnutný predpoklad úspechu. Ako objavovať skrytú hodnotu v dátach, čo všetko od analytiky môžu firmy očakávať a aké nové technológie majú k dispozícii na analyzovanie dát – to boli hlavné otázky, na ktoré si odniesli odpovede účastníci konferencie Inovujte s analytikou, ktorú zorganizovala spoločnosť SAS minulý týždeň v bratislavskom hoteli Lindner.

K hlavným témam prezentácií patrili poznatky o možnostiach využitia dát na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, aj o získavaní biznis prínosov z nových technológií ako sú umelá inteligencia, strojové učenie či rozpoznávanie reči a obrázkov. Významnú časť programu však tvorili aj praktické skúsenosti a ukážky analytiky v reálnom čase, vrátane analýzy neštruktúrovaných dátach.

Napríklad Ireneusz Kurzak z ING Bank sa podelil so skúsenosťami s holistickým marketingom vo viackanálovom prostredí. Analytika v reálnom čase od firmy SAS umožňuje banke v Poľsku komunikovať s klientmi uceleným spôsobom cez viaceré kanály, čo ING Bank využíva nielen pri komerčných ponukách, ale tiež pri poskytovaní poradenstva.

V demo centre si účastníci pozreli ukážky, ako sa z dát telekomunikačného operátora dajú získať pomocou techník dolovania dát a strojového učenia cenné poznatky na zlepšenie príjmov cez krížový predaj alebo cez takzvaný up-selling. Iná demonštrácia ukázala, ako sa dá využiť analytika nad tokom neštruktúrovaných dát v podobe zákazníckej spätnej väzby pre identifikovanie klienta nespokojného s výškou faktúry a jeho oslovenie relevantnou, personalizovanou komunikáciou.

Práve v neštruktúrovaných dátach ako sú text či audio súbory sa ukrýva veľký potenciál na lepšie spoznanie zákazníkov. Hoci v súvislosti s kontaktnými centrami sa čoraz viac hovorí o chatbotoch, najviac spotrebiteľov naďalej uprednostňuje kontaktovať firmy telefonicky.

Zástupcovia spoločností Datapac a Phonexia ukázali, aké prekvapivé zistenia sa ukrývajú v neštruktúrovaných dátach v podobe zákazníckych hovorov na call centrum. Vďaka schopnosti českej technológie Phonexia transformovať audio záznamy do textovej podoby a nástroju SAS Text Miner, ktorý dokáže analyzovať aj slovenské texty, vedia firmy analyzovať namiesto zlomku percenta všetky hovory z call centra. To im umožňuje získavať detailnejšie informácie o zákazníkoch, napríklad o predmete ich záujmu či o sentimente, ale tiež efektívnejšie zlepšovať kvalitu agentov call centra. 

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Editorial contacts: