„Československý“ SAS vlani vyťažil z prepojenia pobočiek

Na globálnej úrovni rastie softvérová a poradenská firma SAS  nepretržite od svojho vzniku

Zjednotenie manažmentu a lepšie vzájomné prepojenie odborných kapacít na Slovensku a v Českej republike prinieslo v roku 2017 softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS očakávané prínosy. Spoločná „česko-slovenská“ pobočka dosiahla v prvom roku po obchodnej integrácii oboch zastúpení rekordné tržby, a to ako za predaj softvéru, tak aj za biznis poradenstvo.

Celkové výnosy za predaj a obnovy softvérových licencií narástli súhrnne za obidve krajiny o 13 %. Tržby za konzultačné služby na Slovensku sa zvýšili medziročne o 8 % a v Čechách až o 45 %. „Cieľom užšieho prepojenia slovenskej a českej pobočky SASu, ktorá prebehla v roku 2016, bola lepšia podpora existujúcich zákazníkov a využitie synergií pri hľadaní nových obchodných príležitostí. Výsledky za minulý rok ukazujú, že išlo o správny krok. Klienti náš väčší a silnejší tím oceňujú, čo sa premieta aj do obchodných výsledkov,“ uviedla Hana Kvartová, regionálna riaditeľka spoločnosti SAS, ktorá okrem Česka a Slovenska zastrešuje aj ďalších deväť krajín.

Na Slovensku realizovala spločnosť SAS v minulom roku viaceré zaujímavé projekty. Išlo napríklad o finalizáciu niekoľkých dlhodobých projektov pre UniCredit Bank. Ďalej šlo o nasadenie softvéru pre personalizáciu ponúk v reálnom čase pre klientov Slovenskej sporiteľne a viaceré projekty zamerané na riadenie rizík v OTP banke. Na nových projektoch sme sa pracovali aj s našimi klientmi z poisťovne Union.

SAS rástol v roku 2017 aj celosvetovo, hoci v porovnaní s globálnymi číslami napredovali slovenská a česká pobočka dynamickejšie. Spoločnosť dosiahla vlani globálne tržby 3,24 mld. USD, čo je medziročne o 1,25 % viac. Až o 15 % sa zvýšili tržby súvisiace s cloudom, keďže zákazníci čoraz častejšie využívajú nákladovo efektívny prístup k špičkovému analytickému softvéru SAS zo vzdialených dátových centier.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Editorial contacts:

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok.