Interakcie so zákazníkmi v reálnom čase zvláda najlepšie softvér SAS

Konzultanti agentúry Forrester porovnávali tucet dodávateľov softvéru pre manažment zákazníckych interakcií na základe 32 kritérií.

Zákazníci dnes využívajú pri nákupnom rozhodovaní a pri interakciách so značkami technológie čoraz intenzívnejšie, a to nielen vďaka smartfónom neustále pripojeným do internetu. Firmám tento trend otvára nové príležitosti pre personalizovanú komunikáciu v reálnom čase – ak vedia reagovať na aktuálne požiadavky a životné situácie spotrebiteľov prakticky okamžite, zvyšujú svoje šance klientov zaujať, alebo si udržať ich náklonnosť.

Na rozdiel od bežných marketingových kampaní dokáže týmto spôsobom značka osloviť zákazníka s vhodným odkazom alebo užitočnou informáciou práve v čase, kedy to sám očakáva, alebo kedy je to vzhľadom k jeho životnej situácii vhodné. Pri tejto neľahkej úlohe pomáhajú softvérové nástroje pre analýzy dát a pre vytváranie relevantnej, individualizovanej zákazníckej skúsenosti v reálnom čase, označované ako Real-Time Interaction Management (RTIM) systémy.

Analytici renomovanej poradenskej spoločnosti Forrester nedávno porovnávali práve softvérové produkty, ktoré firmám pomáhajú riadiť interakcie so zákazníkmi v reálnom čase. Za lídra v tejto oblasti vyhlásili spoločnosť SAS, ktorá dostala najvyššiu známku v kategóriách „aktuálna ponuka“ aj „stratégia“.

V rámci „aktuálnej ponuky“ hodnotili analytici najmä funkcionalitu softvéru v rozličných oblastiach, ako je napríklad porozumenie kontextu, orchestrácia ponúk, meranie a optimalizácia, alebo integrácia. Pri kategórii stratégia sa sústredili napríklad na víziu firmy, technologickú road mapu, podporné služby či ekosystém partnerov.

„SAS špecializovaný na hĺbkovú analytiku a komplexné spracovanie zákazníckych situácii či udalostí, získal takmer perfektné známky v hodnotení prediktívnej a real-time analytiky, umelej inteligencie a optimalizácie ponúk,“ uvádza správa Forresteru.

Softvér pre riadenie interakcií so zákazníkmi v reálnom čase sa vo firmách teší čoraz väčšej obľube, pretože pomáha zlepšovať zákaznícku skúsenosť naprieč viacerými zákazníckymi kanálmi. „Pre budovanie úspešnej banky, ktorá neustále zlepšuje zážitok klienta z každej interakcie s cieľom maximalizovať jeho spokojnosť, je nevyhnutné mu komunikovať v každom distribučnom kanále vždy relevantnú a konzistentnú ponuku, a to v čase, kedy to reflektuje jeho reálnu potrebu a preferenciu,“ hovorí Milan Jamrich, riaditeľ odboru CRM v Slovenskej sporiteľni, dlhoročného klienta SAS-u.

„Teší nás, že analytici potvrdili názory zákazníkov a ocenili naše špičkové produkty SAS Customer Intelligence 360 a SAS Real-Time Decision Manager, ktoré umožňujú značkám komunikovať personalizovane v čase, kedy to zákazník očakáva alebo vyžaduje, a tým budovať jeho lojalitu,“ uviedol Richard Kraus, obchodný riaditeľ pre komerčný sektor spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS: