SAS má najlepší softvér pre prediktívnu analytiku a machine learning

Konzultanti poradenskej firmy Forrester porovnali 14 dodávateľov softvéru pre tvorbu a manažment prediktívnych modelov. Za víťaza vyhlásili spoločnosť SAS.

Dokážete predpovedať, čo si od vás ktorý zákazník s najväčšou pravdepodobnosťou kúpi najbližšie? Aký marketingový odkaz má najväčšiu šancu zaujať vašich potenciálnych klientov? Alebo ktoré zariadenia vo vašej infraštruktúre majú v blízkej dobe najväčšie riziko výpadku?

Prakticky každá interakcia so zákazníkom, biznis proces, a dokonca strategické rozhodnutie, sa dá urobiť lepšie, ak mu predchádza prediktívna analýza dát, konštatujú konzultanti firmy Forrester v aktuálnej štúdii, ktorá porovnáva dodávateľov softvérových riešení pre prediktívnu analytiku a machine learning.

Ide o softvér, ktorý umožňuje odborníkom na dáta vytvárať prediktívne modely s využitím štatistiky a machine learningu a poskytuje platformu pre využitie a správu prediktívnych modelov. Za vedúceho dodávateľa v tejto oblasti vyhodnotili konzultanti Forresteru spomedzi 14 kandidátov spoločnosť SAS, ktorá získala najvyššie skóre vo všetkých troch hodnotených kategóriách – v aktuálnej ponuke, v stratégii, aj v pozícii na trhu.

Forrester, ktorý radí zákazníkom pri výbere podnikových IT riešení, kládol v hodnotení dôraz na úlohu machine learningu pri tvorbe modelov. SAS Visual Suite podľa štúdie prináša prvotriedne nástroje pre prípravu, vizualizáciu a analýzu dát a poskytuje konzistentnú používateľskú skúsenosť, ktorú odborníci na dáta potrebujú pri vytváraní tých najsofistikovanejších dátových modelov.

„Vízia SAS-u pre oblasť dátovej vedy nie je obmedzená iba na inovácie softvérových nástrojov. Firma rýchlo naskočila na nové, sľubné analytické metódy, či už v štatistike, ekonometrii, optimalizácii alebo machine learningu,“ sumarizuje Forrester.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS: