Bol Analytics Experience skutočne zážitkom z analytiky?

Viac ako 50 prezentácií, 12 demonštračných ukážok, 5 školiacich kurzov, takmer 1000 účastníkov z celej Európy - toľko z faktov o Analytics Experience, konferencii v Ríme, na ktorú sme pozvali začiatkom novembra víťazku najlepšej študentskej práce písanej so SAS-om za rok 2015, Luciu Galkovú z SPU v Nitre, so svojim pedagógom, Jozefom Palkovičom, z Katedry štatistiky a operačného výskumu, Fakulty ekonomiky a manažmentu. Vrátili sa len predvčerom, tak sa spoločne pozrime na ich dojmy.

Mali ste nejakú predstavu, čo Vám môže konferencia ponúknuť? Ak áno, boli Vaše očakávania naplnené?

Lucia: Čakala som, že sa dozviem niečo nové o SAS-e, hlavne som bola zvedavá na jeho praktické využitie. Konferencia bola veľmi zaujímavá, inšpiratívna, videla som mnoho príkladov z praxe a zároveň, keďže som absolvovala aj tréning pred konferenciou, odchádzam s novými vedomosťami.
Jozef: Ja som tiež očakával predovšetkým kontakt s praxou a súčasnými trendami v oblasti analytiky. Moje očakávania boli určite naplnené, ak aj nie niekoľkonásobne prekročené. Okrem aplikácií a príkladov z praxe, ktoré sú v našej oblasti dôležité hlavne pri motivovaní študentov, aby pochopili, že aj v škole sa môžu naučiť niečo naozaj užitočné, si odnášam napríklad informácie o nových spôsoboch tvorby prognostických, ale aj iných typov modelov. Bolo to naozaj ohromné množstvo informácií, ktoré ešte stále vstrebávam a asi sa ešte dlho budem vracať k svojim poznámkam.

Vedeli by ste si z počutého vziať niečo inšpirujúce do Vašej práce?

Lucia: Určite áno, uvedomila som si veľa možností, ako sa dá analytika využívať a verím, že to aplikujem aj v praxi.
Jozef: Inšpirujúce veci sa dali nájsť vo viacerých rovinách. Pre moju ďalšiu prácu je to určite aplikácia nových prezentovaných metód, a to či už vo vlastnom výskume, alebo pri riešení záverečných prác. Inšpiráciou pre moju ďalšiu pedagogickú činnosť boli prezentované aplikácie a trendy v analytike, ktoré rozhodne posuniem ďalej študentom. Inšpiratívny je tiež spôsob, akým SAS prezentuje a predáva analytiku ako niečo, čo je „in“, pretože tak to naozaj je. Nielen ako suché tabuľky a grafy s číslami, ale nástroj, ktorý šetrí peniaze, zachraňuje životy, spája rodiny a robí život lepším (verte, že na každé z týchto tvrdení bol uvedený konkrétny príklad). Bolo by fajn, keby tento pohľad získali aj študenti a videli možnosti, ktoré im ich vedomosti môžu poskytnúť. Inšpiráciou bolo nakoniec tiež samotné Taliansko a Rím, ako príklad existencie systému v úplnom chaose. Takže pokiaľ sa dá niečo prognózovať tam, určite sa to bude dať úplne všade :-)

Boli ste už predtým vo Večnom meste? Čo na neho hovoríte? A ako hodnotíte Talianov ako organizátorov konferencie?

Lucia: V Ríme som bola prvýkrát, historické centrum je krásne. Keďže konferencia bola naozaj veľká, prišlo cca 1000 ľudí, tak myslím, že bola organizácia zvládnutá. Akurát čo nám asi všetkým chýbalo boli stoličky počas prestávok a obedov :-) Takže sme jedli za pochodu.
Jozef: Rím je krásne mesto, z ktorého dýcha história na každom kroku. Raz som tam už bol, ale to bolo naozaj veľmi dávno, ešte ako základoškolák, navyše teraz sme sa dostali do mesta až večer, keď bolo všetko krásne osvetlené a všetko dýchalo úplne inou atmosférou ako cez deň. Dokonca sme vyskúšali v Ríme aj poriadnu búrku, čo síce nebolo až také príjemné naživo, ale malo to svoju poetiku, a tak ľahko na to určite nezabudneme. Keď sme sa snažili vojsť do každých najbližších otvorených dverí, aby sme sa schovali pred dažďom, našli sme zaujímavé miesta, ktoré by sme možno inak obišli. Čo sa týka Talianov sú to veľmi milí a temperamentní ľudia, vždy keď sme niečo potrebovali, nám ochotne pomohli. Plánovanie u nich vyzerá síce niekedy skôr ako zvládanie práve vzniknutej situácie, ale myslím že na konferencii bolo všetko tip-top. Jediná vec je tá, čo už spomínala Lucia. Ale aj tak si myslím, že organizátori si zaslúžia veľkú pochvalu.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Editorial contacts: