Štatistický úrad SR spracúva dáta v analytickom softvéri SAS

Riešenia SAS sú považované pri spracovaní a vyhodnocovaní národných štatistických údajov v Európskej únii za štandard.

Štatistický úrad Slovenskej republiky využíva na spracovanie údajov analytický softvér spoločnosti SAS. Úrad v analytickom softvéri spracúva napríklad demografické údaje ako sú štatistiky obyvateľstva, práce, vzdelávania a sociálne štatistiky, ako aj podnikové štatistiky a štatistiky národných účtov.

Nástroje softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS využíva Štatistický úrad väčšinou na spracovanie údajov na úrovni mikrodát,  a to z úplných aj výberových štatistických zisťovaní. Softvér v súčasnosti používa zhruba 25 zamestnancov úradu, ktorí s ním robia napríklad výbery, spracovanie, opravy a transformácie dát, analýzy a export do potrebných formátov či už pre interné využitie, alebo pre externé organizácie, predovšetkým Eurostat.

Softvérové riešenia spoločnosti SAS sú pri spracovaní a vyhodnocovaní štatistických údajov štandardom, a to nielen v priestore Európskej únie, ale aj v celosvetovom meradle,“ uviedol Jozef Benčík, riaditeľ pre oblasť verejnej správy v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS:

Back to Top