SAS-u sa darilo vo svete aj na Slovensku

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS v roku 2014 narástla 39-krát za sebou a dosiahla rekordný obrat 3,09 mld. USD

Rastúci dopyt po softvérových riešenia pre analýzy dát v cloude a pre vizualizáciu dát bol minulý rok hlavným hnacím motorom medziročného 2,3 percentného globálneho rastu tržieb poradenskej a softvérovej spoločnosti SAS, ktorá patrí k najväčším súkromne vlastneným softvérovým firmám na svete.

Tržby za riešenie SAS Cloud Analytics narástli medziročne o 24 percent. Pre vzdialený prístup k analytickému riešeniu sa vlani rozhodli viac ako štyri stovky organizácií zo 70 krajín. Celkovo SAS vlani získal po celom svete vyše dve tisícky nových klientov.

Okrem produktov pre cloud prejavovali firmy rastúci záujem aj o SAS Visual Analytics, ktorý umožňuje okamžite vizuálne znázorňovať výsledky dátových analýz a ľahko vytvárať reporty v jednoduchom používateľskom rozhraní. Po dvoch rokoch od spustenia predaja využíva SAS Visual Analytics po celom svete 3 400 zákazníkov, ktorí môžu bez technických znalostí analyzovať dáta z rôznych zdrojov, vrátane platforiem Hadoop a SAP HANA.

Na Slovensku rástol SAS ešte rýchlejším tempom ako v celosvetovom merítku – celkový rast tržieb dosiahol 7,5%. Okrem bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikácií, kde má firma na Slovensku tradične silné postavenie, prenikol vlani analytický softvér SAS aj do oblasti utilít, keď k zákazníkom pribudli napríklad Východoslovenská energetika a SPP – distribúcia.

Mimoriadny nárast sme zaznamenali najmä v oblasti riešení pre vizualizáciu dát tak v segmente existujúcich ako aj nových zákazníkov. Teší ma, že si firmy na Slovensku začínajú uvedomovať, že bez kvalitnej a rýchlej analýzy dát to v dnešnom konkurenčnom boji naozaj nejde,“ hovorí Hana Kvartová, Country Manager SAS Slovakia, s. r. o.

Za nepretržitým 39-ročným rastom SAS-u stoja kontinuálne masívne investície. V roku 2014 spoločnosť minula na výskum a vývoj 23 percent celosvetových tržieb. Veľká časť z nich bola vynaložená na podporu využívania platformy Hadoop, ktorá umožňuje uskladňovať a pripravovať pre analýzy veľké objemy dát podstatne efektívnejšie ako v minulosti.

SAS zostáva podľa analýz popredných konzultačných spoločností lídrom na trhu softvéru pre analýzy dát. Podľa IDC je SAS s 35,4 percentným trhovým podielom najväčší dodávateľ riešení pre pokročilú a prediktívnu analytiku. Iná poradenská agentúra Forrester vyhodnotila SAS v porovnaní 16 firiem ako vedúceho dodávateľa agilných platforiem pre biznis inteligenciu.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS:

Infografika

pre zväčšenie kliknite na obrázok

pre zväčšenie kliknite na obrázok

pre zväčšenie kliknite na obrázok