Investície do výskumu a vývoja sa SAS-u vracajú

Softvérová a poradenská firma SAS minula aj vlani na výskum a vývoj takmer štvrtinu tržieb, vďaka čomu sa jej produkty trvalo držia v hodnoteniach nezávislých analytikov na popredných miestach.

V ostatných dvoch mesiacoch sa softvérová a poradenská firma SAS objavila na čele viacerých prestížnych rebríčkov analytických agentúr. Uznania a ocenenia získala v oblasti riadenia rizík, dátovej kvality, aj v riadení marketingových zdrojov.

SAS si zabezpečil prvenstvo v prestížnom rebríčku poradenskej firmy Chartis nazvanom RiskTech100, ktorá každoročne vyhodnocuje technologických dodávateľov produktov a služieb zameraných na riadenie rizík, a to ako pre finančný, tak aj pre nefinančné sektory. Prvenstvo zaujal SAS v rebríčku najmä za najlepšie hodnotenie v kategóriách funkcionalita, technologická vyspelosť a inovatívnosť.

Ocenenie v rovnakej kategórií získal SAS koncom minulého roka aj od analytikov agentúry Gartner, ktorý firmu zaradili do kvadrantu lídrov pre riadenie prevádzkových rizík. Gartner vyzdvihol v hodnotení hlavne schopnosť SAS-u porozumieť potrebám trhu, čoho dôkazom je vysoký rating od zákazníkov. Ďalšou silnou stránkou firmy sú na základe spätnej väzby od klientov znalosti rozličných odvetví, ktoré sú odzrkadlené v špecifických odvetvových riešeniach.

SAS si od analytikov vyslúžil uznanie nielen za softvérové riešenia pre manažment rizík, ale aj za technológie pre zabezpečenie dátovej kvality. V hodnotení Gartneru za rok 2014 sa SAS umiestnil v kvadrante lídrov. Nástroje pre dátovú kvalitu sú obzvlášť dôležité pre firmy, ktoré chcú využívať dáta na zlepšenie biznisových rozhodnutí, keďže až 40 % strategických procesov stroskotáva na zlej kvalite dát.

Do tretice zaradil Gartner spoločnosť SAS do medzi lídrov pri porovnávaní dodávateľov softvéru pre riadenie marketingových zdrojov, ktorý pomáha firmám organizovať marketingové aktivity – od plánovania a rozpočtovania, cez kreatívnu produkciu a projektový manažment, až po meranie a analyzovanie výkonnosti a následnú optimalizáciu. Analytici vyzdvihli najmä robustnosť a novú funkcionalitu riešenia Marketing Operations Management 6.3, ktorá sa prejavila na zvýšení zákazníckej spokojnosti.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS: