News & Media Holding optimalizuje online kampane klientov v softvéri SAS

Spoločnosť News & Media Holding, ktorá je vydavateľom rozsiahlej škály printových a online titulov, začala na manažment reklamných kampaní svojich klientov používať softvér SAS Intelligent Advertising for Publishers.

Softvérové riešenie umožňuje podrobne vyhodnocovať reklamné kampane, ale tiež inzerciu, lepšie cieliť, optimalizovať a robiť prognózy.

„Pod značkou News & Media Holding vychádzajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické, detské, aj hobby tituly. Spravovať reklamný priestor naprieč takým širokým portfóliom online médií je bez špeciálneho riešenia neefektívne, preto sme sa rozhodli nasadiť špecializované riešenie SAS,“ uviedla Mirjana Hron Sikimič, Chief Sales Officer najväčšej slovenskej mediálnej spoločnosti.

Hlavým cieľom News & Media Holding je zvýšiť príjmy z reklamy vďaka optimálnemu využitiu reklamného priestoru a lepším previazaním rezervácií inzercie, jej zverejňovania a reportingu.

SAS Intelligent Advertising for Publishers umožňuje z jedného miesta spravovať inzerciu na viacerých online portáloch – od zadávania, cez sledovanie kampaní v reálnom čase, až po reporting s možnosť dáta vizualizovať a robiť simulácie či prognózy.

K hlavným prednostiam platformy patrí cielenie kampaní na jednotlivých používateľov, rozsiahle reportovacie schopnosti, príjemné používateľské rozhranie, ako aj podpora publikovania a vyhodnocovania reklamy na mobilných zariadeniach a vo videách. Keďže softvér funguje kompletne cez cloud, dá sa implementovať v priebehu niekoľkých týždňov.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS:

Back to Top