Vyše tretine Slovákov neutkvie z reklám v pamäti vôbec nič

Firmy vypočuli volania zákazníkov a začali priamymi formami komunikovať intenzívnejšie. Problémom zostáva kvalita a relevantnosť odkazov, ktoré k nám prichádzajú listami, emailami či esemeskami.

Čo si pamätáte z poslednej ponuky, ktorú ste dostali od vašej banky, poisťovne, operátora, dodávateľa energie, alebo od maloobchodného reťazca, webshopu či zľavového portálu?  Aj na tieto otázky sa pýtala v exkluzívnom prieskume spoločnosť GfK 600 respondentov. Vyše tretine ľudí z priameho oslovenia  spomínaných firiem neutkvelo v pamäti vôbec nič. Najmenej zaujímavé sú informácie od poisťovní, pri ktorých si na nič konkrétne nevedela spomenúť vyše polovica z oslovených  respondentov.

Najviac nám z direct marketingovej komunikácie, ktorú dostávame poštou, emailami či esemeskami a kam patria aj telefonáty z call centra, utkvejú v pamäti výhodné cenové ponuky a podmienky služieb. Necelej desatine z nás sa však z posledných ponúk od dodávateľov služieb a od obchodníkov vybavuje iba nadpis.

V porovnaní s rokom 2012, kedy agentúra GfK urobila pre spoločnosť SAS podobný prieskum, dnes s nami firmy komunikujú priamymi formami oveľa častejšie. Banky a operátori nás podľa nášho vnímania oslovujú napriamo vyše dvojnásobne častejšie ako pred tromi rokmi. Poisťovne s nami komunikujú o vyše 50 % a dodávatelia energií až o 60 % intenzívnejšie.

Častejšiu komunikáciu však od nich aj vyžadujeme. Pred tromi rokmi sme očakávali, že nás dodávatelia služieb budú kontaktovať v priemere až o 50 % častejšie, ako nás v skutočnosti oslovovali. „Disproporcie medzi tým, koľkokrát chceme byť oslovovaní a koľkokrát nás dodávatelia oslovujú, sa pri poskytovateľoch služieb zmenšili. Na druhej strane prieskum ukázal, že internetoví obchodníci a zľavové portály komunikujú výrazne intenzívnejšie, ako si zákazníci želajú,“ vysvetľuje Dušan Očkaik, obchodný riaditeľ spoločnosti GfK Slovakia.

V porovnaní s rokom 2012 Slováci direct marketing nielenže viac vyžadujú, ale naň aj častejšie reagujú. Kým pred tromi rokmi po ponuke od dodávateľa služieb navštívilo jeho obchodnú prevádzku 13 % respondentov, tento rok to bolo až 20 %. O štyri percentuálne body narástol podiel klientov, ktorí po ponuke navštívia web dodávateľa.

Z výsledkov prieskumu vidno, že firmy pochopili dôležitosť direct marketingu a začali s klientmi komunikovať častejšie. Naďalej však pred nimi zostáva výzva, ako si pozornosť zákazníkov udržať, aby sa ich správa v množstve iných informácií nestratila a aby mala pozitívny vplyv na ziskovosť a spokojnosť klienta,“ hovorí Hana Kvartová, riaditeľka softvérovej a poradenskej firmy SAS, pre ktorú GfK prieskum urobila.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že od komunikácie firiem očakávame nové, pravdivé informácie, napríklad v podobe zliav, darčekov či výhodných ponúk a oceňujeme pritom slušnosť, férovosť a nevtieravosť. Na druhej strane, každá firma si zákazníkov pohnevá, ak bude otravná, ak bude komunikovať nátlakovo a posielať nevyžiadané či nevýhodné ponuky, prípadne ak poskytované informácie budú neúplné, nepravdivé či zavádzajúce.

V direct marketingovej komunikácii sa teda ukazuje byť nevyhnutné personalizovať a komunikovať v správnom čase správnym spôsobom. „To sa dá dosiahnuť iba dôslednou analýzou všetkých dát, ktoré vie firma o klientovi získať,“ dodáva H. Kvartová.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Kontakt za SAS:

Aká je preferovaná forma oslovenia?
2015 vs. 2012

pre zväčšenie kliknite na obrázok