Slovenské firmy prichádzajú o peniaze pre priveľké skladové zásoby

Optimalizácia skladových zásob je pri nastávajúcom ekonomickom spomalení jedna zo skrytých rezerv, kde podniky môžu nájsť úspory.

Až tri štvrtiny slovenských firiem majú potenciálne vysokú úroveň skladových zásob. Znášajú preto zbytočne vysoké náklady na skladovanie a majú v zásobách viazaného priveľa kapitálu, čo sa následne odráža v nižšej návratnosti investícií a v slabšej ziskovosti.

Na problém poukázala analýza, ktorú urobila softvérová a poradenská spoločnosť SAS na základe finančných ukazovateľov 132 podnikov z rôznych odvetví slovenskej ekonomiky. Výsledky následne potvrdila prieskumom medzi tromi desiatkami firiem vybraných spomedzi analyzovanej vzorky. Deväť z desiatich oslovených podnikov priznalo, že s výškou skladových zásob majú problém.

Vzhľadom k spomaľovaniu ekonomiky, klesajúcim tržbám v priemysle a hrozby recesie, ide o alarmujúci stav. „Viaceré firmy budú už v budúcom roku nútené prijímať úsporné opatrenia a optimalizácia skladových zásob sa ukazuje byť jednou zo skrytých rezerv, kde ich vedia nájsť,“ konštatuje Richard Kraus, country sales director SAS Slovakia.

Hoci väčšina slovenských podnikov drží v skladoch zbytočne vysoké zásoby, zhruba 10 % ich má voči všeobecne odporúčanému stavu naopak príliš nízke. To môže viesť v maloobchode k nespokojnosti zákazníkov či k premrhaným predajným príležitostiam, lebo firma nedokáže dodať tovar včas. V priemysle zase spôsobujú prinízke zásoby neraz odstávky výroby pre nedostatok surovín, alebo pre chýbajúce komponenty nevyhnutné pre údržbu strojov a zariadení.

Nastaviť optimálnu úroveň skladových zásob v čase sa väčšine firiem nedarí, lebo sa v lepšom prípade spoliehajú na zastarané metódy výpočtu robené v tabuľkových kalkulátoroch a v tom horšom dokonca iba na pocity zodpovedného zamestnanca,“ konštatuje R. Kraus. Často sa tiež uspokoja s tým, že ak bola nastavená úroveň zásob „vyhovujúca“ v minulosti, bude aj v budúcnosti, pričom nezohľadňujú možné úspory nákladov.

Každý väčší priemyselný podnik alebo obchodná firma na Slovensku má typicky v zásobách viazaný kapitál v objeme desiatok miliónov eur. „V optimalizácii zásob sa preto ukrýva veľký potenciál,“ hovorí R. Kraus. Ak chcú firmy manažment skladových zásob zlepšiť, musia sa podľa neho viac ako pocitmi a odhadmi riadiť dátovými analýzami. „Potreby zákazníkov či výrobného procesu – a tým aj optimálnu úroveň skladových zásob – dokážu vďaka analytike predpovedať oveľa presnejšie, a to až na úroveň jednotlivých položiek v každom týždni roku,“ dodáva.

O SAS-e

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 80 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

 

Editorial contacts:

Back to Top