Looking up toward sky and skyscrapers in big city

Driving innovation and collaboration

SAS Talent Connection

Slovensko

Talent Connection Program: Slovensko

S obrovským nárastom objemu dát je dopyt po študentoch či absolventoch, ktorí ovládajú zručnosti data science v kombinácii s biznis znalosťou stále väčší. A nebude tomu inak ani v budúcnosti.

Spolupráca s univerzitami a vysokými školami

SAS spolupracuje s akademickým sektorom od svojho vzniku v roku 1976. Za tento čas vyvinul akademický program vo viac ako 3 000 akademických inštitúciách na celom svete, ktorý zahŕňa komplexnú podporu výučby: od bezplatného softvéru v cloude (SAS Viya For Learners), cez školiace materiály, e-learningy, možnosti medzinárodných certifikácií, súťaže, odbornú literatúru až po prepojenie s praxou prostredníctvom stáží, dát a konzultácií pre záverečné práce.

Slovensko

Na Slovensku spolupracujeme s univerzitami od začiatku 90-tych rokov, t. j. ešte skôr ako vznikla samotná slovenská pobočka (1995). Medzi našich zákazníkov patria tak už vyše dvadsať rokov: Ekonomická univerzita v Bratislave (najmä Fakulta Hospodárskej informatiky), Univerzita Komenského (najmä MatFyz a Fakulta Managementu), Slovenská poľnohospodárska univerzita (najmä Fakulta ekonomiky a managementu) a posledných desať rokov aj Technická univerzita v Košiciach (najmä Ekonomická fakulta a Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií).

SAS Talent Connection Program

Vytvárame platformu, ktorá prepája

  • spoločnosti, používajúce SAS technológie, hľadajúce do svojich tímov ľudí so SAS znalosťami,
  • univerzity, ktoré vyučujú vybrané predmety na SAS-e (najmä štatistiku, programovanie, marketingovú analytiku, hĺbkovú analýzu údajov či machine learning) a ich študentov,
  • za súčinnosti spoločnosti SAS, najmä jej oddelení: akademický program, vzdelávanie, HR a Customer Advisory.

Bc. Lívia Krajčíková
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Študijný odbor: Data science v ekonómii

Absolventka 1. ročníka SAS Talent Connection Programu

Aktuálne študentka 5. ročník na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, čiastkový úväzok v Arval BNP Paribas Group

Som veľmi rada, že som sa odvážila do Programu zapojiť, pretože mi to neprinieslo len veľa skúseností, ale našla som si vďaka nemu aj prácu ako junior SAS Developer. Celé trvanie programu bolo veľmi príjemné: pri prvom stretnutí v SAS-e som sa dozvedela veľa nových zaujímavých informácií o práci dátových analytikov a data scientistov, nadobudla som množstvo vedomostí pri práci so SASom vďaka e-learningom a aj záverečné stretnutie s firmami bolo skvelé, príjemné a priateľské. Okrem novej práce mi to dalo aj informácie o pracovných pozíciách a zistila som, na čo sa mám ešte vo svojom poslednom ročníku na VŠ zamerať, aby som spĺňala požiadavky, ktoré sú dnes v praxi žiadané.

Ing. Peter Šponiar
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Študijný odbor: Data science v ekonómii

Absolvent 1. ročníka SAS Talent Connection Programu

Aktuálne zamestnanec v Tatra banka, a.s.

Vďaka SAS Talent Connection Programu máte možnosť zdokonaliť svoje zručnosti v SAS-e, no najmä stretnúť sa so spoločnosťami, pre ktoré je SAS hlavným alebo doplnkovým pracovným nástrojom. Tieto spoločnosti obsadzujú nielen analytické, ale aj technickejšie IT pozície, pričom hľadajú ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti so SAS a chcú sa v práci s ním ďalej zdokonaľovať. V prípade záujmu tiež získate podporu so založením a vyplnením vášho osobného LinkedIn profilu. Vďaka nemu vás môže s relevatnou pracovnou ponukou osloviť aj spoločnosť, ktorá do daného programu nebola vôbec zapojená. Navyše SAS Talent Connection Program je bezplatný, jediné, čo musíte investovať, je len trochu vášho voľného času.

Talent Connection Program: Slovensko

S obrovským nárastom objemu dát je dopyt po študentoch či absolventoch, ktorí ovládajú zručnosti data science v kombinácii s biznis znalosťou stále väčší. A nebude tomu inak ani v budúcnosti.