Kto používa analytiku?

Posledný technologický pokrok zvýšil potenciál analytiky. Viac údajov, lepšie a lacnejšie možnosti ukladania, silnejší výpočtový výkon, distribuované a zdieľané možnosti spracovania a viac algoritmov uľahčujú aplikáciu analytiky na veľké problémy a odvodenie odpovedí z údajov – v každom priemysle.