Nowa odsłona Platformy SAS
do Zarządzania Ryzykiem Aktuarialnym

16 marca 2017 SAS Innovation Hub Warszawa
 
W wyniku nowych trendów rynkowych, takich jak telemetria, oraz zmian wcielanych w życie przez regulatorów, funkcja aktuariusza nieustannie ewoluuje. Zarządzanie Ryzykiem w organizacji staje się coraz bardziej skomplikowanym procesem. Wszystko to wymaga od ubezpieczycieli coraz większych środków i ciągłego rozwoju umiejętności technicznych.

SAS, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, zaprojektował Nową, Modularną, w pełni elastyczną Platformę, która pozwala przenieść podejście do zintegrowanego zarządzania ryzykiem aktuarialnym na wyższy poziom.

Tematyka

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy możliwości Nowej Platformy SAS
i poruszymy następujące tematy:
 

Modelowanie składek z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań.

Modelowanie celów biznesowych, takich jak churn czy wrażliwość cenowa.

Optymalizacja ceny przy odnawianiu polisy.

Underwriting: skrócenie wprowadzania taryf na rynek.

Telematyka, a optymalizacja składek.

Nowa, ważna rola aktuariuszy w Compliance.

Wydarzenie dedykowane jest dla osób zarządzających działami Ryzyka, Aktuariatu, Compliance i Controllingu Taryfowego oraz Finansowego (CRO, Chief Actuary, Chief Pricing Officer, Chief Compliance Officer, Financial Controller) oraz innych osób zainteresowanych optymalizacją funkcjonowania tych obszarów w firmach ubezpieczeniowych.

Program

9:00 - 09:30
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:30 - 10:00
Wstęp i powitanie language
• Odpowiedź SAS na ewoluujące potrzeby w procesie taryfikacji
• Trzy filary optymalnego procesu taryfikacji
10:00 - 10:30 
Jakość oraz walidacja danychlanguage
• Pulpit walidacji danych 
• Przegląd procesu walidacji danych i jego integracja z procesami biznesowymi
10:30 - 11:00
Modelowanielanguage
• GLM
• Przegląd parametrów modelu
• Zaawansowane modele dla innych szczegółowych celów biznesowych
11:00 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 11:45
Underwriting Workbench language
• Od modelu GLM do reguł biznesowych
• Integracja mechanizmu działającego w czasie rzeczywistym z kanałami dystrybucji
11:45 - 12:15
Optymalizacja ceny przy odnawianiu polisy language
• Definicja pojęcia „business pain”
• Porównanie scenariuszy
12:15 - 13:00Przerwa obiadowa
13:00 - 13:30
Internet of Things (Pay how you drive) language
• Analiza danych z urządzenia pokładowego
• Zarządzanie alertami w czasie rzeczywistym
13:30 - 14:00
Nowa, ważna rola aktuariuszy w Compliance language
• IFRS 17
• Solvency II
14:00 - 14:30
Zakończenie, sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący

Spotkanie poprowadzą najlepsi eksperci dziedzinowi SAS, którzy odpowiadali
za kształtowanie Platformy od strony biznesowej.
 


Rocco Cannizzaro

Global Director of Insurance Risk Management, SAS

Joanna Starczewska

Principal Business Solutions Manager in Risk Business Consulting, SAS

  

SAS Innovation Hub

Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

16 marca | 9:00 - 14:30