Vyhlasujeme nové termíny

SAS školenia pre študentov

SAS Enterprise Guide --- 4. máj 2018
SAS Enterprise Miner --- 11. máj 2018
   SAS Programovanie --- 18. máj 2018
Milí študenti,

pozývame Vás na školenia našich najvyužívanejších a najrozšírenejších produktov - SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner. Spolu s programovaním v SAS-e sú to najžiadanejšie školenia našich používateľov. Podľa skúseností z praxe sú absolvovania týchto školení mimoriadne pozitívne vnímané budúcimi zamestnávateľmi v životopisoch študentov. Prihláste sa čím skôr, lebo počet miest je na každé školenie obmedzený počtom počítačov (9). 

Základné informácie

  • Každé zo školení je celodenné a je určené pre študentov vysokých škôl
  • Špeciálna cena za jedno školenie: 25 EUR / deň / os. (vrátane DPH)
  • Prihlasovanie je možné najneskôr do 24. apríla 2018, resp. do naplnenia kapacity.
  • V cene školenia sú zahrnuté aj školiace materiály a občerstvenie počas prestávok.
  • Môžete sa prihlásiť na jedno alebo všetky tri školenia.
  • Vaše prihlásenie zatiaľ nie je záväzné. Po uzatvretí registrácií Vás budeme kontaktovať.

SAS Enterprise Guide - základy
4. mája 2018 (piatok)

SAS Enterprise Guide (EG) je nástroj, ktorý umožňuje prípravu, analýzu, reporting a vizualizáciu dát prostredníctvom interaktívneho „point-and-click“ vizuálneho rozhrania. Pomocou SAS EG preniknete ľahko a rýchlo do tajov SAS analytiky, bez toho, aby ste museli napísať jediný riadok programovacieho kódu.

SAS Enterprise Miner - základy
11. mája 2018 (piatok)

So SAS Enterprise Miner si viete vybudovať prediktívny model. Na školení budete pod vedením lektora pracovať s dátami ako napr. odstránenie extrémnych hodnôt, nahradenie chýbajúcich hodnôt či výber atribútov, ktoré majú najväčší vplyv na predikciu cieľovej premennej. Následne použijete štatistické techniky, ako sú logistické regresie alebo rozhodovacie stromy, a urobíte vyhodnotenie modelu.

SAS Programovanie - úvod
18. mája 2018 (piatok)

Úvod do programovania v SAS-e je určené tým, ktorí chcú vedieť písať SAS programy. Naučíte sa ako načítať dátové súbory rôznych formátov, validovať a čistiť dáta, filtrovať ich a vytvárať odvodené premenné, spájať viac dátových súborov, vytvárať reporty či ukladať výstupy.