Vyhlasujeme nové termíny

SAS školenia pre študentov

SAS® Enterprise Guide® - základy | 12. október 2017
SAS® Enterprise Miner® - základy | 20. október 2017
Základné informácie

  • Každé zo školení je celodenné a je určené pre študentov vysokých škôl.
  • Špeciálna cena za jedno školenie: 25 EUR / os.
  • Prihlasovanie je možné do nedele 1. 10. 2017.
  • Každý účastník získa certifikát o absolvovaní daného školenia.
  • V cene školenia sú zahrnuté aj školiace materiály a malé občerstvenie počas prestávok.
  • Môžete sa prihlásiť na jedno alebo obidve školenia.
  • Vaše prihlásenie zatiaľ nie je záväzné. Po uzatvretí registrácií Vás budeme kontaktovať.
     

SAS® Enterprise Guide® - základy
12. október 2017 (štvrtok)

SAS Enterprise Guide je nástroj, ktorý umožňuje prípravu, analýzu, reporting a vizualizáciu dát prostredníctvom interaktívneho „point-and-click“ vizuálneho rozhrania. Pomocou SAS EG preniknete ľahko a rýchlo do tajov SAS analytiky, bez toho, aby ste museli napísať jediný riadok programovacieho kódu.

SAS® Enterprise Miner® - základy
20. október 2017 (piatok)

So SAS Enterprise Miner si viete vybudovať prediktívny model. Na školení budete pod vedením lektora pracovať s dátami ako napr. odstránenie extrémnych hodnôt, nahradenie chýbajúcich hodnôt či výber atribútov, ktoré majú najväčší vplyv na predikciu cieľovej premennej. Následne použijete štatistické techniky, ako sú logistické regresie alebo rozhodovacie stromy, a urobíte vyhodnotenie modelu.

Back to Top