Vyhlasujeme nové termíny

SAS školenia pre Academic

SAS® Enterprise Guide®  | 18. december 2017
Vážení pedagógovia a vedeckí pracovníci,

spoločnosť SAS je celosvetovým lídrom v analytike. Naše softvérové nástroje využívajú predovšetkým firmy vo finančnom a komerčnom sektore, no o sile analytiky presviedča aj inštitúcie vo verejnom sektore. Akademická pôda nie je výnimkou.

Dovoľte nám pozvať Vás touto cestou na odborné školenie nášho najvyužívanejšieho a najrozšírenejšieho produktu - SAS Enterprise Guide. Toto jednodňové školenie je určené pre pedagogických a vedeckých zamestnancov slovenských univerzít a vysokých škôl. Školením Vás bude správadzať skúsený lektor s individuálnym prístupom ku každému z účastníkov. Po jeho absolvovaní budete schopný moderne a inovatívne pracovať s veľkými objemami dát, čo vám zjednoduší prácu s údajmi a urýchli vytváranie reportov či tvorbu modelov. Softvérové riešenia spoločnosti SAS majú praktické využitie pri výučbe štatistiky a programovania, pri písaní záverečných a vedeckých prác a v neposlednom rade vo vede a výskume.

Základné informácie

  • Každé zo školení je celodenné a je určené pre pedagogických a vedeckých pracovníkov slovenských univerzít a vysokých škôl.
  • Špeciálna cena za jedno školenie: 195 EUR / deň / os. (vrátane DPH)
  • Prihlasovanie je možné najneskôr do 8. 12. 2017, resp. do naplnenia kapacity.
  • V cene školenia sú zahrnuté aj školiace materiály a občerstvenie počas prestávok.
  • Môžete sa prihlásiť na jedno alebo obe školenia.

SAS® Enterprise Guide® 
18. december 2017 (pondelok)

SAS Enterprise Guide je nástroj, ktorý umožňuje prípravu, analýzu, reporting a vizualizáciu dát prostredníctvom interaktívneho „point-and-click“ vizuálneho rozhrania. Pomocou SAS EG preniknete ľahko a rýchlo do tajov SAS analytiky, bez toho, aby ste museli napísať jediný riadok programovacieho kódu.