Christoph Hartmann
Business Expert for EMEA&Asia-Pacific, Industry Unit Manufacturing, SAS Germany

Christoph Hartmann

Ako obchodný poradca regiónu EMEA & Asia-Pacific zodpovedá Christoph za strategickú podporu SAS ponúk z hľadiska prognózovania dopytu, procesu predaja, optimalizácie stavu zásob a pod. Christoph má výborný odborný prehľad o výrobných odvetviach, hlavne o farmaceutickom priemysle a spracovateľských podnikoch.

Pred nástupom do spoločnosti SAS pracoval vo viacerých nemeckých firmách na pozíciách plánovanie a manažér predaja pre veľkoobchody. Christoph je inžinier technickej logistiky z Fachhochschule Kaiserlautern, Nemecko.

Jakub Chovanec
Business Consultant for BI & Analytics, SAS Czech Republic

Jakub Chovanec

Jakub Chovanec pracuje v spoločnosti SAS ako Business Consultant. Zameriava sa na oblasti analytických riešení, pomocou ktorých spoločnosti premieňajú dáta na hodnotu.  

Jan Černý
Business Consultant for Analytics, SAS Czech Republic

Jan Černý

Jan Černý pracuje v spoločnosti SAS ako Business Consultant a zameriava sa na problematiku analytických riešení, ktoré vedú k najlepším rozhodnutiam a vytvoreniu vhodnej stratégie. Pred nástupom do SASu pracoval v odbore telekomunikácií a má skúsenosti s vývojom nových produktov a služieb v oblasti dátovej monetizácie, ktorá je založená na analýze veľkého objemu dát, na technikách segmentácie, prediktívneho modelovania a automatického rozpoznávania.

Ondřej Praus
Data Analyst, Česká pojišťovna

Ondřej Praus, Česká pojišťovna

Ondřej Praus pracuje v Českej pojišťovni na projektoch a aktivitách zameraných na dáta a boj proti podvodom. Medzi jeho hlavné úlohy patril, a stále patrí, vývoj a údržba Fraud Management systému, vytváranie prediktívnych modelov a ďalších kvantitatívnych hodnotiacich algoritmov, ktoré slúžia na automatickú detekciu podvodných poistných udalostí.

Ján Kromel
Vedúci oddelenia technických analýz, LYNX

Ján Kromel

Ján Kromel pracuje v spoločnosti LYNX už 11 rokov. V súčasnosti vedie oddelenie technických analýz. Zameriava sa hlavne na problematiku forenznej analýzy malware, zabezpečenie bezpečnosti mobilných zariadení, penetračné testovanie a reverzné inžinierstvo. Odborne spolupracoval s NBÚ SR, participoval na cvičeniach NATO v oblasti kybernetickej bezpečnosti a realizoval aj projekty MO SR, MZVaEZ SR a iné.

Zuzana Kohútová
Legal Counsel for CEE, SAS

Zuzana Kohútová

Zuzana pracuje v spoločnosti SAS ako právny poradca pre CEE región. Okrem iného sa zameriava najmä na ochrana osobných údajov v súlade s lokálnymi legislatívami. Zaujíma sa o spojitosti medzi právnym a technologickým svetom.

Pred nástupom do SAS-u pracovala v medzinárodnej IT spoločnosti, kde mala na starosti oblasť ochrany osobných údajov a súkromia.

Vladimír Kyjonka,
Consultant for Data Management and CI, SAS Czech Republic

Vladimir Kyjonka

Vladimír Kyjonka pracuje v SAS-e už 9 rokov. Vo svojej práci konzultanta sa zameriava na riešenia pre zákazníkov z rôznych odvetví a je odborníkom najmä pre oblasti Data Management a Business Intelligence.

Vladimír Kubík
Senior Data Business Analyst, Tatry mountain resorts

Vladimír Kubík začínal v Tatry mountain resorts ako jediný analytik spoločnosti. V súčastnosti sa okolo neho formuje nový analytický tím a spoločnosť kladie čoraz väčší dôraz na analýzu big data.
Vladimír vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Investovaniu sa venuje aj v súkromí - snaží sa zmeniť pohľad ľudí na investovanie a motivovať ľudí napr. k šetreniu na vlastný dôchodok.

Back to Top