Christoph Hartmann
Business Expert for EMEA&Asia-Pacific, Industry Unit Manufacturing, SAS Germany


Ako obchodný poradca regiónu EMEA & Asia-Pacific zodpovedá Christoph za strategickú podporu SAS ponúk z hľadiska prognózovania dopytu, procesu predaja, optimalizácie stavu zásob a pod. Christoph má výborný odborný prehľad o výrobných odvetviach, hlavne o farmaceutickom priemysle a spracovateľských podnikoch.

Pred nástupom do spoločnosti SAS pracoval vo viacerých nemeckých firmách na pozíciách plánovanie a manažér predaja pre veľkoobchody. Christoph je inžinier technickej logistiky z Fachhochschule Kaiserlautern, Nemecko.

Jakub Chovanec
Business Consultant for BI & Analytics, SAS Czech Republic


Jakub Chovanec pracuje v spoločnosti SAS ako Business Consultant. Zameriava sa na oblasti analytických riešení, pomocou ktorých spoločnosti premieňajú dáta na hodnotu.  

Jan Černý
Business Consultant for Analytics, SAS Czech Republic


Jan Černý pracuje v spoločnosti SAS ako Business Consultant a zameriava sa na problematiku analytických riešení, ktoré vedú k najlepším rozhodnutiam a vytvoreniu vhodnej stratégie. Pred nástupom do SASu pracoval v odbore telekomunikácií a má skúsenosti s vývojom nových produktov a služieb v oblasti dátovej monetizácie, ktorá je založená na analýze veľkého objemu dát, na technikách segmentácie, prediktívneho modelovania a automatického rozpoznávania.

Ondřej Praus
Data Analyst, Česká pojišťovna


Ondřej Praus pracuje v Českej pojišťovni na projektoch a aktivitách zameraných na dáta a boj proti podvodom. Medzi jeho hlavné úlohy patril, a stále patrí, vývoj a údržba Fraud Management systému, vytváranie prediktívnych modelov a ďalších kvantitatívnych hodnotiacich algoritmov, ktoré slúžia na automatickú detekciu podvodných poistných udalostí.

Ján Kromel
Vedúci oddelenia technických analýz, LYNX


Ján Kromel pracuje v spoločnosti LYNX už 11 rokov. V súčasnosti vedie oddelenie technických analýz. Zameriava sa hlavne na problematiku forenznej analýzy malware, zabezpečenie bezpečnosti mobilných zariadení, penetračné testovanie a reverzné inžinierstvo. Odborne spolupracoval s NBÚ SR, participoval na cvičeniach NATO v oblasti kybernetickej bezpečnosti a realizoval aj projekty MO SR, MZVaEZ SR a iné.

Zuzana Kohútová
Legal Counsel for CEE, SAS


Zuzana pracuje v spoločnosti SAS ako právny poradca pre CEE región. Okrem iného sa zameriava najmä na ochrana osobných údajov v súlade s lokálnymi legislatívami. Zaujíma sa o spojitosti medzi právnym a technologickým svetom.

Pred nástupom do SAS-u pracovala v medzinárodnej IT spoločnosti, kde mala na starosti oblasť ochrany osobných údajov a súkromia.

Vladimír Kyjonka,
Consultant for Data Management and CI, SAS Czech Republic


Vladimír Kyjonka pracuje v SAS-e už 9 rokov. Vo svojej práci konzultanta sa zameriava na riešenia pre zákazníkov z rôznych odvetví a je odborníkom najmä pre oblasti Data Management a Business Intelligence.

Vladimír Kubík
Senior Data Business Analyst, Tatry mountain resorts

Vladimír Kubík začínal v Tatry mountain resorts ako jediný analytik spoločnosti. V súčastnosti sa okolo neho formuje nový analytický tím a spoločnosť kladie čoraz väčší dôraz na analýzu big data.
Vladimír vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Investovaniu sa venuje aj v súkromí - snaží sa zmeniť pohľad ľudí na investovanie a motivovať ľudí napr. k šetreniu na vlastný dôchodok.