Stretnite sa s odborníkmi


Machine Learning a vizualizácia dát v prostredí SAS Viya
Jakub Chovanec

Stánok formou konzulácie

Demo stánok SAS Viya nadväzuje na úvodnú prezentáciu samotnej platformy. Príďte sa pozrieť na aktuálnu ponuku riešení na SAS Viya. Ukážeme vám spracovanie veľkého množstva dát uloženého na Hadoope, v databáze, alebo v SASe. Okrem toho uvidíte, ako rýchlo môžete pripraviť dáta na analytické úlohy vďaka in-memory spracovaniu. Na dáta aplikujeme moderný data mining a machine learning algoritmy na prediktívne modelovanie v distribuovanom prostredí.

Jakub Chovanec pracuje v spoločnosti SAS ako Pre-sales Consultant pre oblasť business intelligence a analytiky.


Rýchlokurz on-line sebaobrany
Tomáš Lencz

Stánok s demo ukážkou

Rozmach elektronických kanálov prináša nové možnosti... aj pre on-line podvodníkov, ktorých prefíkanosť stále rastie. Vedia spôsobiť veľké škody doslova za pár milisekúnd. Kvalita on-line fraud riešenia je kľúčová pre posilňovanie reputácie na trhu a pre znižovanie finančných rizík. Navyše s reguláciou PSD2 v oblasti platobných služieb sa trh otvára aj pre úplne nových hráčov a finančné riziká sa presúvajú na poskytovateľov služieb. Ochrana pred podvodmi sa tak stáva nielen povinnosťou voči regulátorovi, ale aj nevyhnutnosťou na trhu.

Za pár milisekúnd dokáže našťastie zasiahnuť aj on-line sebaobrana SAS. Demo ukáže možnosti vizuálneho vytvárania logiky ochrany pred podvodmi, ktorá je úspešná vďaka vyhodnoteniu celého kontextu transakcie vrátane rizikového profilu klienta, bezpečnosti klientovho zariadenia, black listov a analýzy obvyklých vzorov správania zákazníka. Kombinácia viacerých metód (parametrizované pravidlá, pokročilé analytické metódy a strojové učenie) prispieva k vysokej úspešnosti odhalenia podozrivých a k zníženiu obťažovania poctivých klientov.

Tomáš Lencz pracuje v spoločnosti SAS ako Senior Pre-sales Consultant hlavne pre riskové a fraud témy .


GDPR: Vstup do platnosti sa blíži
Vladimír Kyjonka

Stánok s demo ukážkou

Podmienky nového európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov sú neúprosné.
Príďte sa informovať, ako vám môže pomôcť SAS a to konkrétne:

 • GDPR vs. SAS – Aké sú hlavné výzvy nového nariadenia a ako im rozumieme
 • SAS a GDPR – Ako vám môžeme s týmito výzvami pomôcť
 • SAS pre GDPR – Aký je náš prístup a spôsob riešenia
 • GDPR od SAS-u – Čo konkrétne a za akých podmienok ponúkame

Vladimír Kyjonka je SAS konzultant pre Data Management a Business Intelligence.


Páka na neštrukturované dáta - Text Miner
Lucia Čekaňáková

Stánok s demo ukážkou

Máte obrovské množstvo neštrukturovaných dát a neviete, čo s nimi? Ako z nich získate informácie použiteľné napríklad na lepšie riadenie portfólia, likvidáciu poistných udalostí, porozumenie sentimentu značky alebo sledovanie konkurencie? Odpoveďou je textová analytika. Zistite, aké sú jej schopnosti a možnosti a čo môže priniesť Vášmu biznisu!

V demo ukážke môžete vidieť:

 • spracovanie a preskúmanie neštrukturovaných dát v nástroji SAS Text Miner,    
 • identifikáciu kľúčových tém,
 • kategorizáciu dokumentov,
 • tvorbu prediktívneho modelu na základe textových dát.

 Lucia Čekaňáková pôsobí v spoločnosti SAS ako Analytical Consultant so zameraním predovšetkým na oblasť analýzy a vizualizácie textových dát.


Úvod do automatizovaného prediktívneho modelovania so SAS Factory Miner
Jan Černý

Stánok s demo ukážkou

Príďte sa pozrieť na využitie efektívnej analytiky v praxi. Na vlastné oči uvidíte, ako automaticky vytvoriť stovky modelov naprieč rôznymi obchodnými činnosťami (oblasti, produkty), alebo zákaznícke segmenty (vysoká versus nízka hodnota zákazníka). A to všetko pomocou moderných algoritmov a techník z oblasti machine learning a štatistiky.

SAS Factory Miner okrem iného pomáha:

 • znížiť časovú náročnosť tvorby prediktívnych modelov,
 • umožňuje užívateľom dosiahnuť väčšiu produktivitu a efektivitu,
 • zdielať projekty a šablóny s ostatnými užívateľmi a zvyšovať ich odborné schopnosti.

Jan Černý pracuje v spoločnosti SAS ako Business Consultant. Zameriava sa na problematiku analytických riešení, ktoré vedú k lepším rozhodnutiam a vytvoreniu vhodnej stratégie v podniku.


Skrytý potenciál dát - SAS Visual Analytics & Visual Statistics
Jana Kovalová

Stánok s demo ukážkou

Bez ohľadu na veľkosť organizácie alebo odvetvie jej podnikania, každá spoločnosť zbiera veľké množstvo údajov rôzneho druhu. Nie každý však informácie z nich využíva. SAS Visual Analytics a SAS Visual Statistsics sú nástroje, ktoré zabezpečia rýchle analytické spracovanie dát, ich prehliadanie a vytváranie prediktívnych modelov. Umožní identifikovať a vysvetliť vzory a vzťahy v dátach, ktoré nie sú spočiatku evidentné.  

V ukážke môžete vidieť:

 • pokročilé vizualizácie,
 • ľahko použiteľné rozhranie,
 • rýchlu in-memory technológiu
 • a prediktívne modelovenie.

Jana Kovalová pracuje v spoločnosti SAS ako konzultant pre oblasť risku a analytiky.