utorok, 25.apríla 
08:30 – 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10Otvorenie;
Hana Kvartová, Country Manager, SAS Slovakia & Czech Rep
Jozef Benčík, Sales Director, SAS Slovakia
09:10 - 09:35

The Analytics of Things - Creating new value from industrial IoT data
Christoph Hartmann,
Business Expert, SAS Germany

Vzhľadom k tomu, že senzory a konektivita sú integrované stále vo väčšej miere, význam internetu vecí (Internet of Things IoT) sa rozširuje do všetkých aspektov našich životov a podnikania. Stroje a zariadenia produkujú nepretržité streamové dáta, takže analytika bude dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Získajte prehľad o tom, ako integrovať IoT analytiku do procesov vo svojom podniku a ako nastaviť technickú infraštruktúru tak, aby ste stopercentne vyťažili potenciál zo svojich IoT dát.
Christoph sa okrem toho s nami podelí o výsledky z nedávneho prieskumu medzi vedúcimi pracovníkmi spoločností z celej Európy, ktoré patria medzi IoT priekopníkov vo svojom odbore.

09:35 - 09:45

SAS Viya - zažite silu analytiky na novej otvorenej platforme
Jakub Chovanec
, Pre-sales Consultant, SAS ČR

SAS Viya je nová analytická platforma, ktorá umožňuje zákazníkom riešiť biznis problémy bez ohľadu na ich veľkosť či náročnosť. Vďaka otvorenej architektúre môže platformu využiť data scientist, biznis analytik, vývojár aplikácií, alebo manažér. Ste jedným z nich? Príďte sa pozrieť, ako môže SAS Viya pomôcť vo Vašej spoločnosti a na aké novinky sa môžeme tešiť v blízkej budúcnosti.

09:45 – 10:10Prípadová štúdia zákazníka: využitie veľkých dát pre veľký biznis
Jan Černý,
Business Consultant, SAS ČR

Mnoho spoločností bojuje so zvýšenými očakávaniami a zároveň s potrebou spracovania veľkého množstva dát. Na jednej strane chcú firmy využiť existujúce a nové zdroje dát, na strane druhej ale nemajú technológiu, ktorá by im to umožňovala. SAS High Performance Analytics je pojem, ktorý zastrešuje mnoho technologických komponentov na využitie celého potenciálu dátových zdrojov. Táto prezentácia sa zameriava na reálne použitie produktov z oblasti SAS High Performance Analytics a Model Management na riadenie rizík v prostredí zahraničnej pobočky SAS zákazníka. Poradíme vám, kedy je vhodné začať premýšľať o novej technológii, ako začať, a čo znamená byť pripravený na prípadné nástrahy.
 
10:10 - 10:40Coffee break
10:40 – 11:05

Boj proti podvodom pomocou dát
Ondřej Praus,
Data Analyst, Česká poisťovňa

Obmedziť výskyt a následky poistných podvodov je veľmi dôležitou úlohou poisťovní. Poisťovne sa tak môžu efektívnejšie zaoberať legitímnymi nárokmi a odovzdávať tie podvodné do rúk špecializovaných likvidátorov. Úspešná detekcia podvodov predstavuje pre spoločnosť aj konkurenčnú výhodu, ktorá sa môže odraziť na nižších cenách poistiek, lepších službách pre poctivých zákazníkov, či odmietnutí rizikových záujemcov. Výška týchto úspor nie je zanedbateľná. V Českej pojištovni, člen Generali group, bojujeme s podvodmi na niekoľkých úrovniach. V spolupráci so SAS-om sme vyvinuli systém detekujúci podvodné poistné udalosti, ktorý vychádza z biznis pravidiel, prediktívnej analytiky, analýzy sociálnych sietí a z rozhodovania v reálnom čase. Táto prezentácia vám ukáže, aké nástroje a analytické postupy používame pri detekcii podvodov.

11:05 – 11:30

Security Intelligence s podporou analytických nástrojov
Ján Kromel, Vedúci oddelenia technických analýz, LYNX

V súčasnosti je bezpečnostný špecialista každý deň postavený pred dilemu spracovania enormného množstva údajov, či už o aktivitách na sieti, koncových bodoch, aktivitách používateľov a podobne. Analyzovať, vyhodnotiť a zároveň porozumieť týmto údajom v „reálnom“ čase pre potreby reakcie na incident nie je fyzicky možné bez voľby a použitia vhodných nástrojov. Analytické nástroje majú potenciál prispieť k boju s digitálnymi útočníkmi k „štandardnému“ monitorovaniu pomocou SIEM riešení taktickými, technickými a operačnými možnosťami formou celkového pohľadu na útočníka, jeho nástroje, postupy, metódy a komunikáciu.

11:30 - 11:50Coffee break
11:50 – 12:30

1 rok do vstupu GDPR nariadenia do platnosti - je vaša spoločnosť dostatočne pripravená?
Zuzana Kohútová,
Legal Counsel for CEE region, SAS
Vladimír Kyjonka, Consultant for Data Management and CI, SAS

Do mája 2018 budú musieť všetky spoločnosti prichádzajúce do styku s osobnými údajmi EÚ občanov spĺňať podmienky nového EÚ nariadenia o ochrane osobných dát (General Data Protection Regulation - GDPR). V prípade, že spoločnosť tieto podmienky nebude spĺňať, hrozí jej pokuta až do výšky 20 miliónov eur, alebo 4% jej celosvetového obratu.
Táto legislatíva má značný dopad na spôsob zhromažďovania a spracovania dát. Do vstupu nariadenia do platnosti ostáva už len 12 mesiacov, preto zistite, čo toto nariadenie znamená pre vašu spoločnosť, ako sa vyhnúť mastným pokutám a ako vám v tom môže SAS pomôcť.

12:30 - 12:55

Ako Tatry mountain resorts lepšie spoznávajú svojich zákazníkov a zlepšujú predaj vďaka SASu
Vladimír Kubík, Senior Data Business Analyst, Tatry Mountain Resorts, a.s.

Hlavným cieľom spoločnosti Tatry mountain resorts je poskytovať relevantné ponuky relevantným klientom a v relevantnom čase. Pomáhajú im v tom analytické softvérové nástroje od SASu. Vďaka nim môžu lepšie spoznať správanie zákazníkov a na základe rozličných kritérií ich precízne segmentovať, vyberať pre jednotlivé kampane najvhodnejšiu cieľovú skupinu a zefektívňovať tak predaj. O reálnom prínose analytiky pre TMR nám vo svojom príspevku porozpráva Vladimír Kubík, hlavný analytik spoločnosti.

13:00 – 14:30Obed v hotelovej reštaurácii OPUS
13:00 – 16:00

Stretnite sa s odborníkmi

Viac v záložke demo ukážky