Milí študenti,

pozývame Vás na školenia našich najvyužívanejších a najrozšírenejších produktov - SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner, ktoré sme pre Váš veľký záujem pripravili aj tento semester. Podľa skúseností z praxe, je práve absolvovanie takéhoto školenia mimoriadne pozitívne vnímané budúcimi zamestnávateľmi v životopisoch študentov. Prihláste sa čím skôr, lebo počet miest je obmedzený. Je možné zaregistrovať sa na jedno alebo obe školenia.

Základné informácie:

  • Každé zo školení je celodenné a je určené pre študentov vysokých škôl.
  • Špeciálna cena za jedno školenie: 25 EUR / os.
  • Prihlasovanie je možné najneskôr do 25. 9. 2015, resp. do naplnenia kapacity.
  • Každý účastník získa certifikát o absolvovaní daného školenia.
  • V cene školenia sú zahrnuté aj školiace materiály a občerstvenie počas prestávok.
  • Môžete sa prihlásiť na jedno alebo obe školenia.
  • Vaše prihlásenie zatiaľ nie je záväzné. Po uzatvretí registrácií Vás budeme kontaktovať.

 

SAS® Enterprise Guide® - základy
09. 10. 2015

SAS Enterprise Guide je nástroj, ktorý umožňuje prípravu, analýzu, reporting a vizualizáciu dát prostredníctvom interaktívneho „point-and-click“ vizuálneho rozhrania. Pomocou SAS Enterprise Guide preniknete ľahko a rýchlo do tajov SAS analytiky, bez toho, aby ste museli napísať jediný riadok programovacieho kódu.

 

SAS® Enterprise MinerTM – základy
16. 10. 2015

So SAS Enterprise Miner si viete vybudovať prediktívny model. Na školení budete pod vedením lektora pracovať s dátami ako napr. odstránenie extrémnych hodnôt, nahradenie chýbajúcich hodnôt či výber atribútov, ktoré majú najväčší vplyv na predikciu cieľovej premennej. Následne použijete štatistické techniky, ako sú logistické regresie alebo rozhodovacie stromy, a urobíte vyhodnotenie modelu.