SAS Newcomers Workshop - špeciálne jednodňové školenie

Dátum: 5.2.2016

Čas: 08:00 – 16:00

Miesto konania: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Obsah: základy práce v nástrojoch SAS® Enterprise Guide® (08:00 – 11:30) a SAS® Enterprise Miner™ (12:30 – 16:00), predstavenie spôsobu fungovania, možnosti použitia a reálnych ukážok.

Školitelia: Katarína Frühwaldová, Kristína Tomeková, SAS Slovakia, s.r.o.

Odporúčané: pre tých, ktorí v SAS-e doteraz nepracovali.

Registrácia je otvorená do 20.1.2016.

Registrácia je uzatvorená.

 
*
*
*
*
 
*
 
 

Back to Top