Vážení pedagógovia,

srdečne Vás pozývame zaregistrovať sa na SAS akademické workshopy, kde sa bližšie zoznámite s analytickými nástrojmi SAS® Enterprise Guide® a  SAS® Enterprise Miner™.

Ponúkame dve možnosti:


SAS Newcomers Workshop
špeciálne jednodňové školenie

Dátum: 5.2.2016

Čas: 08:00 – 16:00

Miesto konania: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Obsah: základy práce v nástrojoch SAS® Enterprise Guide® (08:00 – 11:30) a SAS® Enterprise Miner™ (12:30 – 16:00), predstavenie spôsobu fungovania, možnosti použitia a reálnych ukážok.

Školitelia: Katarína Frühwaldová, Kristína Tomeková,
SAS Slovakia, s.r.o.

Odporúčané: pre tých, ktorí v SAS-e doteraz nepracovali.


SAS Advanced Workshop
poldňový workshop

Dátum: 28.1.2016

Čas: 08:30 – 11:30

Miesto konania: SAS Slovakia, s.r.o., Lazaretská 12, Bratislava

Obsah: Tips&Tricks a novinky v nástrojoch SAS® Enterprise Guide® a SAS® Enterprise Miner™. Nové trendy v analytike - SAS® Visual Analytics a SAS® Visual Statistics. Predstavenie všeobecných trendov, SAS nástrojov a bezplatného prístupu pre akademickú obec.

Školitelia: Katarína Frühwaldová, Kristína Tomeková,
SAS Slovakia, s.r.o.

Odporúčané: pre SAS používateľov.

 

Workshopy na seba nenadväzujú. Registrovať sa môžete však na jeden alebo oba.

Workshopy sú bezplatné a počet miest je obmedzený. Registrácia je otvorená do 20.1.2016.