SAS | The Power to Know

 

Adaptive Customer Experience

Customer Intelligence

Ideálny deň marketéra podporený najnovšími riešeniami na automatizáciu a optimalizáciu marketingových kampaní, vrátane riešení pre podporu digitálnych kanálov a event based kampaní.

 • SAS Marketing Automation
 • SAS Marketing Optimisation
 • SAS Digital Marketing

Customer Insight

Príďte sa presvedčiť, ako môžete okamžite, bez znalostí štatistiky a programovania, zistiť príčiny stornovanosti vašich produktov, skúmať trendy vo vašom zákazníckom a produktovom portfóliu, alebo vo výkonnosti vašej predajnej siete.

 • SAS Visual Analytics
 • SAS Visual Statistic
Real-Time Decision Manager

Real Time Decisioning

Orchestrácia ponúk pre klienta v komunikačných kanáloch v reálnom čase.

• Real Time Decision Manager

Text miner monitor right

Text Mining

Ukážka funkcií riešenia SAS Text Miner na úvodné spracovanie a preskúmanie neštrukturovaných dát.

 • SAS Text Miner
SAS Visual Statistics Hero right

Data Mining pre nových zákazníkov

Tvorba prediktívnych modelov pre účely marketingu (segmentácia, cross sell, retencia, next best product), riadenia kreditného rizika (credit scoring) a optimalizácie vymáhania pohľadávok (collection scoring).

• SAS Enterprise Miner

Data Mining Enterprise Miner

Data Mining pre existujúcich používateľov

Predstavenie nových funkcionalít a vylepšení riešenia SAS Enterprise Miner. Ukážka novej aplikácie na sťahovanie dát z webu "Web Crawling" spolupracujúcich s riešením SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner. Aktuálne trendy v biznis analytike pre CRM. Samostatný blok pre analytikov v oblasti CRM a rizík. 

• SAS Enterprise Miner

Fraud Management

Riadenie procesov detekcie a prevencie podvodov na platforme riešení SAS Visual Analytics/Visual Scenario Designer a SAS SNA (Social Network Analysis, analýza sietí prepojených podozrivých subjektov): Interný fraud, On-line fraud, Aplikačný fraud.

 • SAS Visual Analytics
 • SAS Visual Scenario Designer

SAS on Hadoop

Rozrastajú vo Vašej spoločnosti dáta, ktoré potrebujete analyzovať? Využívajte výhody Hadoopu ako úložiska dát veľkých objemov a prídťe sa presvedčiť ako SAS spolupracuje s dátami v ňom uloženými. Ukážka načítania dát uložených v Hadoope do SAS Visual Analytics. Určené pre IT/technické publikum.

 • SAS Visual Analytics
SAS for Model Risk Management

Risk Analysis and Reporting

Ako rýchlo vizualizovať a skúmať riskové dáta bez závislosti na IT. Rýchla tvorba a monitorovanie risk reportov a KPI na príkladoch z oblasti analýzy portfólia úverov.

 • SAS Visual Analytics
Data Quality

Data Quality

Komplexné riadenie kvality dát aj v reálnom čase.

 • SAS Data Quality/Dataflux

Back to Top