This event is no longer available for registration.

 
*
*
*
*
 
 
 
  Školenie SAS® Enterprise Guide® – základy 21. 2. 2014
SAS® Enterprise Guide® je nástroj, ktorý umožňuje prípravu, analýzu, reporting a vizualizáciu dát prostredníctvom interaktívneho „point-and-click“ vizuálneho rozhrania. Pomocou SAS®Enterprise Guide® preniknete ľahko a rýchlo do tajov analytických nástrojov SAS, bez toho, aby ste museli napísať jediný riadok programovacieho kódu. Viac informácii: http://www.sas.com/en_us/software/enterprise-guide.html.
  Školenie SAS® Enterprise Miner™ – základy 28. 2. 2014
SAS® Enterprise Miner™ je široko používaným riešením na oblasť hĺbkovej analýzy údajov dostupným na trhu. Biznis analytici, IT špecialisti, experti môžu s využitím rozsiahlej palety algoritmov a metód (neurónové siete, rozhodovacie stromy, regresia, zhlukovanie, časové rady, memory-based reasoning a ďalšie) vyťažiť z dostupných dátových zdrojov nové skryté informácie a pretvoriť ich do veľmi jednoducho integrovateľnej podoby do prevádzkových systémov, kde sa prejavia konkrétnym efektom a prinesú nové benefity. Viac informácii: http://www.sas.com/en_us/software/analytics/enterprise-miner.html.
  SAS programovanie – základy 7. 3. 2014
Prečo SAS Programovanie? Cieľom je priblížiť študentom programovanie v SAS-e. Po absolvovaní školenia by študenti mali vedieť pripravovať dátové podklady (SAS datasety) pre dalšie spracovanie, napríklad v nástroji SAS® Enterprise MinerTM.
 
 
 
Kontakt:

Barbora Okruhľanská
Academic Program Coordinator
Barbora.Okruhlanska@sas.com
www.sas.com/slovakia/academic

Miesto školenia:

SAS Slovakia
Lazaretská 12, Bratislava
(poschodie B5)

Parkovanie pre účastníkov nezabezpečujeme.

 

Fotky z predchádzajúcich školení:

www.facebook.com/SASslovakia

Prečo organizujeme SAS školenie?

Vychádzame v ústrety študentom, ktorí chcú ovládať SAS a o svoje znalosti sa radi podelia ďalej.  SAS® Enterprise MinerTM je spolu so SAS® Enterprise Guidom® najvyužívanejší produkt SAS-u nielen celosvetovo, ale i na Slovensku. Preto je veľký predpoklad, že práve absolvovanie takéhoto školenia bude mimoriadne pozitívne vnímané budúcimi zamestnávateľmi vo Vašich životopisoch, nakoľko skúsenosti s týmto nástrojom sú často podmienkou pre prijatie do pracovného pomeru.